A déloszi szövetség

A Plataia-i csata végleg eldöntötte a háború sorsát s megkezdődött a perzsák kiűzése Görögországból. A perzsa földön állomásozó helyőrségek kiűzése mellett Ióniát is meg kellett védeni az esetleges újabb perzsa támadások ellen. A felszabadult államok, látva hogy az erős flotta és szárazföldi hadsereg megszervezése közös érdekük, önként szövetségre léptek Athénnel.

Így jött létre, Athén köré tömörülve, a déloszi szövetség, i.e. 478-ban. Nevét azért kapta a szigetről, mert itt tartották tanácskozásaikat és itt hozták létre a szövetségi pénztárt is, melynek kincstára az Apollón-templomban volt. A déloszi szövetség segítségével Athén lett a legnagyobb tengeri hatalom Görögországban. I.e. 468-ban, az athéni csapatok a eurümedóni csatában, Kimón vezetésével, végleg elhárították a perzsa veszélyt. Kimón a Marathonnál győztes Miltiádesz fia volt. S míg a szalamiszi győzelem után Themisztoklész a város megerősítésére gondolt, Kimón korában megindult a nagyszabású újjáépítés. I.e. 461-ben azonban, Kimónt cserépszavazással száműzték hazájából s a párt vezetését Thuküdidész vette át. Megjegyzem, hogy ő csak névrokona volt a nála fiatalabb történetírónak. Periklész folyton növekvő népszerűségét viszont nem tudta megakadályozni.