A Hekatompedon metamorfózisa

Hogy a tulajdonképpeni Parthenontól eredetileg sima fallal leválasztott Hekatompedont miként változtatták, miként alakították át az évszázadok során, hogy miként formálták keresztény templommá, majd török minaretté vagy, hogy az egykor itt őrzött iratok, különösen az épület későbbi történetét igazoló dokumentumok merre kerültek, nem sorolom. Tény, hogy a Morosini-féle ostrom  leginkább a Parthenon belsejét és az oldalsó oszlopsorokat tette tönkre.

Magából a szentélyből alig  maradt meg valami komolyabb falmaradvány, mely utalhatna az eredeti belső beosztására, így csakis a fantáziánkra hagyatkozhatunk, hogy elképzeljük milyen is lehetett például a kazettás famennyezete, vagy az épület márványdíszes fedése.

Ám ha sikerül elképzelnünk azt a Hekatompedont, ahová csupán a kitárt ajtón keresztül, keletről jutott be a reggeli és délelőtti napfény, sejthetjül milyen lenyűgöző hatást kelthetett abban a rejtelmes félhomályban a csak foltokban felcsillanó Athéna Parthenosz chrüszelefantin szobor.