A marathóni futár

– Hadd szúrjam közbe ismét az esemény kulturális vonatkozását – nézett össze ismét megértőn a két nővér. – A kegyetlen harc után a katonák gyorsfutárt küldtek Athénba, hogy az megvigye az örömhírt. Mikor az agorára ért csak annyit tudott szólni: „győztünk!” – aztán összerogyott és meghalt. Ennek az eseménynek az emlékét őrzi az újkori Olümpiai Játékok ma már klasszikussá vált versenyszáma, a marathóni futás, melynek távja 42 km 195 m.-Nos, a túlerőben lévő perzsák feletti győzelemnek azért is volt nagy jelentősége, mert Spárta, vallási ünnepére hivatkozva, megtagadta a segítséget a demokratikus Athéntől. Pontosabban egy hónappal későbbre ígérte azt. A perzsa háborúban játszott szerepe a görög világ fő politikai erejévé tette Athént. A marathóni győzelem után a politikai és a gazdasági életében is változás állt be. A fiatal demokrácia gondjai, a belső problémák mindenként összekapcsolódtak a várható újabb perzsa támadás elhárítására való felkészüléssel.

A versengésben Themisztoklész radikális demokrata pártja kerekedett felül. Ez a jobbára kereskedőkből és kézművesekből álló „tengeri párt” erős hajóhad létesítésében látta a tengeri hatalom megszerzését. I.e. 480-ban Dareiosz fia, I. Xerxész perzsa király óriási haddal indult a görögök ellen mind a szárazföldön, mind a tengeren, s miután Leónidász 300 főből álló hős spártai serege életét áldozta a thermopülai szorosnál, a perzsák szabad utat nyertek Athén felé. Elfoglalták a várost, feldúlták az Akropoliszt s miután lakóit evakuálták, felgyújtották Athént. Themisztoklész viszont még abban az évben kierőszakolta Szalamisz szigete mellett a tengeri csatát, melyben megsemmisítő vereséget mért a perzsákra. A kora reggeltől késő estig tartó csatában a görögök 40, a perzsák pedig 200 hajót vesztettek el. A feljegyzések szerint a teljes görög flotta 378 hajóból állt, melyből 180 az athéniaké volt. Xerxész másnap több föníciai hajós vezért halállal büntetett, mert hajóik az elsők közt futamodtak meg. A perzsák hadvezére, Dareiosz veje, Mardoniosz, ekkor Thesszáliába, a téli szálláshelyére vonult a szárazföldi seregével, Xerxész pedig visszatért Ázsiába. 479-ben az egyesült görög csapatok a Plataia-i csatában, a mükaléi hegyfoknál szétszórták a perzsa flottát. Itt esett el Mardoniosz is…