A Múzsák-dombja és a Philopapposz emlékmű

A Philopapposz-domb az ókorban Muszeion nevet viselte. A hagyomány szerint ez az elnevezés Orpheusz tanítványa, Muszaiosz nevéből származik, de magyar fordításban a Múzsák-dombjaként vált ismertté.
Annak idején a Múzsák-dombja szerepet játszott Athén védelmében. A domb keleti gerincén húzódott végig a Themisztoklész-fal, mely a nyugati részen csatlakozott a déli un. Hosszú Falhoz. I.e. 294-ben, a Pireuszi út őrizete biztosítása érdekében Démétriosz Poliorkétész erődöt építtetett a domb tetejére.

De a Múzsák-dombja később is megőrizte stratégiai fontosságát: miként Athén történelme kapcsolatban már felidéztem, 1687-ben Morosini innen bombázta az Akropoliszt.

A majdnem 150 m magas Múzsák-dombja tetején emelkedik a Philoppaposz emlékmű maradványa. A megnevezés C. Julius Antiochus Philopappus görögös formája.

Philopapposz az Észak-Szíria-i Kommagené egykori uralkodócsalád leszármazottja volt, aki itt betöltötte a római consuli és praetori hivatalát is. Az dőszámításunk 114-116. évei között emelt emlékművet azzal érdemelte ki, hogy Athén jótevői közé tartozott. 

A négyszögletes alaprajzú sírépület pentelikoni márványból készült. Az anconai Cyriacus leírása szerint, 1436-ban még szinte sértetlenül állt, de napjainkra már csak a homlokzata látható, az is romos állapotban.

A sírépület díszei, képek nélkül, csak elképzelhetők, de annyi feltétlenül figyelmet érdemel, hogy az ülő Philopapposzt az athéni polgárok öltözetében örökítette meg a szobor, s hogy a mauzóleum Athén egyik legfeltűnőbb helyére épült, mely sokatmondó dokumentum a város római kori helyzetéről. 

A klasszikus idők mentalitása szerint még maga Periklész sem részesülhetett volna ilyen megtiszteltetésben ahogy később hódoltak egy idegen királyi sarjnak, mert az adományokkal támogatta a várost.
Sajnos, ez utóbbi szellem annyira meggyökeresedett, hogy kétezer év múltán is aligha változott.