Aszpaszia, az idegen asszony

– De hadd ne fejezzük be a fejlődéstörténet hellén korszakához tartozó Periklész-kort, mely szinte egyedülálló az emberiség történetében, a nélkül, hogy némi személyes vonatkozást is felemlítenénk! Periklész első felesége egyik gazdag rokona, Kolliasz fia, Hipponikosz özvegye volt. Házasságukból két fiú született. De mivel korábbi háztartásában az asszony hozzászokott a fényűző élethez, Periklész pedig igen takarékos volt, s még sok más okból kifolyólag is, elváltak. Második felesége Axiokhosz lánya, Aszpaszia volt.

Ő Milétoszban született, Ioniában, ahol a fényűzéssel együtt a tudomány, a művészet és filozófia is igen magas színvonalon állt. Aszpaszia pedig nem csak szép és fiatal, hanem okos és művelt is volt, s annak ellenére, hogy Athénban idegen nőnek számított, hamar maga köré vonzotta a kor szellemi életének a kiválóságait. Ekkoriban Athénban a szónoklati mesterség még csak kialakulóban volt, s Aszpasziához gyűltek azok, akik szónoki hírnévre akartak szert tenni.

Platón mondja, hogy igen sok jeles szónokot képzett ki, köztük Periklészt is, akinek előbb kedvese, majd annak elválása után, mindvégig élettársa maradt. De Aszpasziát Szókratész is gyakran felkereste, a tanítványaival együtt. És ugyancsak Platón állítja, hogy Aszpaszia készítette Periklész beszédeit, s hogy Periklész, mielőtt valamiről beszédet tartott volna, kikérte Aszpaszia tanácsát. Viszont az is igaz, hogy Periklésznek sok ellensége volt. Eleinte nem közvetlenül őt, hanem a barátait, Anaxagórászt és Pheidiászt támadták.

Periklész tekintélyével próbálta védeni őket, de sikertelenül. Mind a filozófust, mind a szobrászt száműzték Athénből. A legfájdalmasabb az volt Periklész számára, amikor ellenségei Aszpaszia, a nem hivatalos felesége ellen emeltek vádat, aki műveltségével és okosságával magasan fölötte állt kora görög asszonyainak. Épp a felvilágosultsága volt a vád alapja, de valójában Periklész elleni politikai intrikából eredt.  Periklész fellépett védelmében, de maga Aszpaszia is igen meggyőző érvekkel védelmezte ügyét s a bírák felmentették.