Athén és Spárta versengése

A hatalom megszerzéséért folytatott harcot, az alkudozást és huzavonát vég nélkül sorolhatnám. A háború végképp elmérgesedett, s a kölcsönös pusztítást csak az i.e. 421. áprilisa végén létrejött Nikiasz-féle béke fékezte meg, vagy ahogy a görögök mondták: az 50 évre szóló fegyverszünet az athéniak és spártaiak valamint mindkettőjük szövetségesei között, a háború kitörése előtti helyzet alapján.

Ezzel tulajdonképpen Periklész terve is megvalósult: egészében véve Athén csorbítatlanul került ki a háborúból. Egy időre Athénban még az építkezés is újból felélénkült, de Kleón és Nikiász hívei versengése nem csillapult. Alkibiadész, Periklész közeli rokona, az előkelő, szép és kiváló szellemű férfi, az athéni előkelőségek kedvence került a figyelem középpontjába.

Önuralom és állhatatosság hiányában ugyan nem volt alkalmas államférfinak, az i.e. 420-ban tartott választásokon Nikiász helyébe mégis Alkibiadészt  választották sztratégosznak. Ez ismét új irányba terelte Athén politikáját. Az i.e. 415-414 közti tragikus szicíliai hadjárat azonban, melynek huzavonáiról és fordulatairól órákon át mesélhetnék, hisz legalább annyira merész és előre láthatón bukásra ítélt vállalkozás volt mint Periklész idején az egyiptomi beavatkozás, feltartóztathatatlanul a végső vereség felé vezetett.

Annak ellenére, hogy több mód és próbálkozás is adódott volna az előnyös békekötésre, Athén újabb és újabb kalandokba bocsátkozott Spártával…