Athén őslakosai

– Csakis! A mai város őslakói pelazgok és káriaiak voltak, akiket a iónok követtek. A helyi lakosság viszont őshonosnak tekinti magát Athénban. Attikában eredetileg 12 kis állam virágzott, s közülük Kekrópia, a későbbi Athén volt a legjelentősebb, melynek birtoklásáért két isten Athéna és Poszeidón versengett. Poszeidón, Kronosz és Rheia fia, a tenger legfőbb istene a háromágú szigonyával sós vizet fakasztott Akropolisz sziklájából, a szűz Athéné, Zeusz lánya, a tudományok és mesterségek istennője pedig lándzsáját a földbe szúrta, s ennek nyomán olajfa nőtt. Az istenek Athéna ajándékát ítélték hasznosabbnak, ő lett a város védelmezője és névadója.

Történelmileg ez azt jelenti, hogy az Attikában megtelepülő görögök ragadták kezükbe az uralmat és védőistenük, Athéna tiszteletét hivatalos kultusszá tették. Ugyanakkor ebből az is érthető, hogy a korai görögök a földművelést biztonságosabb foglalkozásnak tekintették az ismeretlen tengeren való hajózásnál… A régészeti kutatások adatai szerint Athén területe az újabb kőkorszak óta lakott terület volt. A korai bronzkor idején, i.e 3. évezred második fele táján itt élő lakosság nyelve még nem ismert, csak az tudott, hogy ekkoriban érkeztek ide a Kükládokról a telepesek. Az első ilyen települést az Ajiosz Kozmasz hegyfoknál tárták fel. I.e. 2000 körül a bevándorló görögök vezetése alá került Attika és egész a mükénéi időkig, vagyis i.e. 1600-1100 időszakig folyt a várossá fejlődése.

Persze, eleinte a királyi várost csupán az Akropolisz sziklás teteje jelentette. Ide épült i.e. 1500 körül a vár, míg a domb körül földművesek és pásztorok laktak. Ezeket az attikai községeket a legenda szerint Thészeusz egyesítette egyetlen állammá, i.e. 1259-ben. Így jött létre Athén városa, melyet a szakértők vitathatatlanul mükénéi típusú királyság központjának tartják. Athén az i.e. XIII-XII. sz. a Peloponniszoszról elvándorolt iónok menedékhelye volt, a későbbi keletre való vándorlásuk kiindulópontja. Az i.e. XII-XI. században beözönlő dór törzsek megkímélték Athén területét, s így a vaskori fejlődés, a tulajdonképpeni görög kultúra kialakulásának egyik legfontosabb központjává vált. Erről a görög geometrikus művészet ránk maradt kincsei vallanak, melyeknek legfontosabb műhelyei az i.e. X-VIII. század vége felé léteztek Athénben. Ez azt jelenti, hogy legkésőbb az i.e. VIII. századra már lezajlott a szünoikizmosz, vagyis a vidék különböző részeinek az „összetelepülése” és Athén vezetésével, megvalósult Attika politikai egysége. Viszont az i.e. IX-VIII. századtól, mikor a törzsszövetség felbomlott és az arisztokrácia szerezte meg a hatalmat, már pontosabb ismereteink vannak a város történetéről…