Athéna Promakhosz

Egyes feltevések szerint a Propülaia és a Parthenon közti térség csupasz szikláján állt egykor Athéné Promakhosz, az „előharcos”, vagyis a városvédő Athéna bronzból észült állószobra, mely a talapzatával együtt mintegy 9 méterre magasodott fel a téren. Baljában a domborművekkel díszített pajzsát tartotta, a jobbját a lándzsáján pihentette. A lándzsa hegye aranyból készült amin a megcsillanó napfény, messziről utat mutatott a hajósoknak.

Egyes leírások csak a Periklész rendelésére emelt Pheidiasz chrüszelefantin szoborról beszélnek, mások ezt a bronzszobrot is Pheidiasz alkotásának tartják – nos, sem egyik sem másik nincs már a helyén, de az aranyhegyű lándzsa mint útjelző, szép elképzelés.

Hogy Athéna Promakhosz szobra hol állt pontosan,  napjainkban már nem tudni, de a négyévenkénti modern Olümpiai Játékok alkalmával mindig innen indul útjára az Olümpiában meggyújtott tűzből vett fáklyastaféta, a mindenkori verseny színhelyére.

Közvetlenül e hely mellett két szent körzet volt. Az egyikben Athéna Ergané, a kézművesség istennőjét, a másikban Artemisz, a szűz vadászistennőt mint a lányok, asszonyok védnökét, a vajúdó nők segítőjét tisztelték.

Talán az a szokás is inkább a közeli Braurónból származó Artemisz kultuszához tartozott mint – ahogy a leírások őrzik – Athéna Parthenosz tiszteletéhez, hogy  Athén előkelő hajadonjai az Akropolisz „szent útján” ide zarándokoltak, hogy felajánlják az istennőnek a maguk szőtte sáfrányszínű szent köntöst.

Persze, ez csak személyes vélemény, de hadd álljon itt Artemisz mítosza, mely ezt a gondolatot keltette bennem: