Athéné Niké temploma

Az akropoliszi Propülaia déli szárnya előtt, jobboldalt, egy 8,5 m magas mellvéden áll Athéné Niké temploma. Kallikratész alkotása, a Niké apterosz, vagyis a szárnyatlan győzelem temploma panthelikoni márványból épült. A hagyomány szerint azért ábrázolták Nikét szárnyak nélkül, nehogy elszálljon a városból. Ez a Niké templom, vagyis a győzelem istennőjének szentelt épitmény nem csak a formás ión oszlopairól ismert, hanem a templom négy oldalán körbefutó frizei jelentős maradványairól is, melyeken Athéné Niké világosan kivehető az istenek tanácsában, Zeusz és Poszeidón társaságában s egy-egy jelenetsor a görögök háborúiból.

Amint kiléptem a Propülaiából, páratlan látvány tárult elém, mely feledtette velem a tömeg lökdösődését is. Kissé jobbra, a kopár sziklatetőn ott állt előttem fenségesen és napfényben ragyogón a Parthenon. S szemben, valamivel balra, az Erekhtheion elegáns kontúrjai, a kariatida csarnok pompás nőalakjaival. Amint egyetlen pillantással befogtam az elém táruló képet, miként görög utam már annyi állomásán, ismét elállt a lélegzetem. Perceken át gyökeret verten álltam, mintha csakis így lennék képes magamba fogadni ennyi szépséget.

A Parthenont, az ókor talán legnagyobb építészeti remekét nem lehet egyszerű szavakkal emlegetni. Szemtől szembe látva csakis felsőfokú jelzőkkel fogalmazhattam volna meg a mondanivalóm. De a lelkesedést és rajongást, akár a szeretetet sem, aligha lehet fokozni. Hiába tulajdonítottam a fáradtságnak, értelmem azt súgta, hogy az emóció, mely annyira átjárt, hogy remegő térddel rogytam egyik oszlop tövébe, a csodálattól volt. Attól a mérhetetlen rajongástól, mely feledtetve velem az addigi tömegiszonyom s az egyes silány egyed viselkedése miatti ellenszenvem, végtelen csodálatot éreztem az egész emberiség iránt, mely képes ilyesmit megalkotni. S hirtelen megmagyarázhatatlan boldogság töltött el, hogy ennek az emberiségnek én is része lehetek.