Az athéni Akropolisz központi kultuszhelye: az Erekhtheion

Az Erekhtheion és a Parthenon közti terület kétségtelenül az Akropolisz szíve. A perzsa háborúk után erre, a „szent út”-on vonult végig a nép a templomokhoz. A Régi Athéna-templom alapjai és a periklészi Parthenon közti egykori út mellett, a Parthenón hetedik oszlopánál egy rács látható, mely a Gyümölcshozó Földnek, Gé Karpophorosznak szentelt feliratot védi. S máris előttem a híres Erechtheion, azon építészeti remekmű, mely szerves folytatása a periklészi kor művészetének.

A periklészi építkezési elképzeléseknek megfelelően, az Erekhtheion az Akropolisz központi kultuszhelye, melynek formáját és beosztását a vallásos hagyományok és követelmények határozták meg. 

A tervezőnek olyan sajátos feladatot kellett megoldania, hogy egyetlen épületbe foglalja a városvédő istennő, Athéné Promakhosz és a vele kibékített hatalmas vetélytárs, a tengeristen, Poszeidón-Erekhtheusz kultuszhelyét, ugyanakkor helyet adjon benne a tűz és a kovácsmesterség istene, Héphaisztosz tiszteletére szolgáló szentélynek és magába foglalja Athén mitikus királyainak, Kekrópsznak és Erekhtheusznak a sírját, de még Kekrópsz egyik leányának, Pandroszosznak a szentélyét, mely Athéna ajándékát, a szent olajfát őrzi, valamint a Poszeidón sós forrást fakasztó szigonya nyomát őrző sziklát is.

És az elém táruló fenséges látvány könnyen meggyőzött arról, hogy ezt a bonyolult és merész feladatot ragyogóan sikerült megvalósítania is az egykori tervezőnek!