Kleón és Nikiász

– Az biztos, hogy az ókori viszonyok közt nem volt könnyű a demokráciát kiterjeszteni és érvényesíteni, hisz a közvéleményt csak beszédek révén, szónoklatokkal irányították. Azt is  mondhatnánk, hogy a szónoklatok a mai sajtó szerepét töltötték be akkoriban.

Sok vérbeli demagóg, mint Kleón és Nikiasz is, ilyen módon visszaélhettek az információkkal. Egyes történetírók  szerint még maga Periklész is élt a demagóg fogásokkal ahhoz, hogy Athén korlátlan irányítója legyen… Periklész halála után új szónokok tűntek fel, akik már nem annyira  a nép gondolkodásmódján és tettein próbáltak emelni, hanem hízelgéssel és kedveskedéssel akarták elérni a saját céljaikat. Közülük Kleón, a gazdag bőrkereskedő és bőrfeldolgozó volt a legbefolyásosabb. Csakhogy műveletlen, otromba ember volt.

Vele szemben megerősödött a békepárt, melynek élén a gazdag arisztokrata politikus, Nikeratosz fia, Nikiasz állt aki tiszteletre méltó hazafinak számított a nép szemében, a fennálló alkotmány híve, de a háborúban legfeljebb tisztként lehetett hasznavehető, mert bármily katonai és magasabb államférfiúi tehetséget nélkülözött. Jellemző az akkori athéni állapotokra, hogy ilyen középszerű férfiak lehettek az állam vezetői. Nikiasz mellett is jó néhány középszerű ember pályázott Periklész helyének a betöltésére…