A romkert és a múzeum Braurón

A XIV. századi Ajiosz Jeorjiosz kápolna, melyben értékes freskómaradványok vannak, valóban az i.e. V. sz. első feléből származó Artemisz-templom helyén épült. Kopott kőpadlóján elszíneződés és sekély bemélyedés mutatja, hogy ott létezett valami, amit a kutatók ma Artémisz ősi oltárának tartanak.

Papadimitriu érdeme, hogy felfedezte: a kápolna sziklába vágott lépcsői ókori templomhoz tartoztak. Braurón egyike volt a legősibb görög településeknek, s mint ilyen, a temploma az első volt Attikában. Ezért a kutatók nem sokat reméltek találni az i.e. V. századi épületből

Szerencsére, az épület mintegy 36 m hosszú alapzatát és dór oszlopcsarnokát sikerrel kiásták. Alapzata a szokványos háromlépcsős. Bár nem mindegyik teljes, 15 oszlopa áll és néhányat összeköt a megmaradt architráv is. A dór templom feltűnő sajátossága, hogy a naosz három részre osztott.

A templom északi fele és az oltár mesterséges dombon áll, melytől délkeletre egy sziklamélyedésben felfedezték azt a „szent barlangot”, melyet Iphigenia, a mükénéi királylány, Artemisz főpapnője sírjának tartanak. A jó háromezer évvel ezelőtti sírból kerültek elő a legkorábbi kultuszemlékek, egyesek i.e. a VIII. századból, mely azt bizonyítja, hogy itt az archaikus kórtól tisztelték az Iphigeneia-kultuszt.

Később, amikor a barlang beomlott, kis szentély épült a falai közt. A kitartó és gondos munka után megtalálták a többi papnő házát, lakhelyét is, mely kétségtelenül ehhez az együtteshez kapcsolódik.

I.e. 425 és 416 között az Artemisz-szentély nagy átalakításon ment át. Szemben négyszögletű udvart alakítottak ki, melynek három oldalát oszlopcsarnok vette körül, melynek jelentős részét sikerült helyreállítani – ez, az udvart keletről határoló szárny volt az először feltárt rész, a dór sztoa, melynek építése azonban sosem fejeződött be. Mögötte  mind az északi, mind a nyugati szárnyban kis helyiségek nyíltak, melyekben eredetileg ágyak és asztalok álltak. Ez volt a Parthenón, a szüzek lakóhelye.

A portikusz végén két bejárati csarnokot építettek. A nyugati bejárat közelében az Eraszinosz ókori hídja jó állapotban maradt meg.