Artemisz medve-lányai és a mai tradíciók

A Parthenón Artemisz „medve-lányai”-ről kapta elnevezését. Braurónban a 10-15 éves szüzeket fokozatosan vezették be az istennő tiszteletének a szertartásába. Arktesznak, vagyis medvécskének nevezték őket, a szertartás sajátossága miatt.

A legenda szerint ugyanis Artemisz, a vadászistennő medvéi közül megöltek egyet s erre annyira haragra gerjedt, hogy járványt küldött a városra. A jóslat szerint a járvány csak akkor mulhatott el, ha Attika lányait az istennő szolgálatába állítják.

Engedelmeskedtek, ám a kiengeszteléshez az is hozzátartozott, hogy minden ötödik évben megünnepeljék a Braurónia ünnepet, amikor a lányok sáfrányszínű  köpenyben, ünnepi viseletben a szentélyhez vonultak és vidáman ugrándozva utánozták Artemisz szent állatát, a medvét. A lányok férjhezmenetelükig szolgálták Artemiszt.

De mindez csak a sáfrányszínű köpeny – fátyol vagy más öltözék – miatt jutott az eszembe.

És a nálunk még ma is élő medve-táncoltató vajon nem ugyanebben a tradícióban gyökerezik?