Euripidész és a medve-lányok ruhái

A brauróni Parthenon „udvarába”  a nyugati szárny közepén nyílt a bejárat, északon pedig  szűk átjáró vezetett a „vak” portikuszba, ahol 37 talapzaton feltehetően faállványok voltak, ahova, egy általánosabb leírás szerint, az athéni nők az Artemisznak felajánlott ruhákat tették.

Más forrás szerint ezekre a fafogasokra vagy polcokra a szülés következtében meghalt asszonyok ruháit akasztották.

Tény, hogy ezen a helyen akadtak rá az Euripidész által említett ruhákra, valamint sok Artemisznek felajánlott fogadalmi ajándéktárgyra. Az ásatások során előkerültek a „medve-lányok”-ra emlékeztető fából készült kis medveszobrok, fából és kőből készült kislányszobrok, feliratos kövek, több száz ékszerdarab, tükrök, vázák – egyiken a „medvék” táncalátható –  és faragott pecsétkövek.

Olyan kiemelkedő szépségű  fogadalmi domborművek is kerültek elő, melyek az i.e. IV. századi szobrászat fontos emlékei s egyben az Artemisz-kultusz dokumentumai.

A viszonylag sok tárgy azért maradhatott épségben, mert szokás szerint a kútba dobták – íme, ismét egy mai szokás lehetséges gyökere, hogy amerre járunk pénzt hajítgassunk a kutakba, ma már jobbára csak babonából! – másrészt az Eraszinosz, a közeli kis folyó évszázadokon át ide hordott iszapja beborította a falakat, a köveket, a templomot, mindent megőrizve az utókornak.

A helyi leleteken kívűl a brauróni múzeum a környék lelőhelyein talált anyagot is kiállitotta, mint például a Peratiból származó mükénéi sirok anyagát vagy a Merendából, Anavüsszoszból s máshonnan is származó görög sirleleteket, a geometrikus kortól a klasszikus korig.