Epidaurosz

Epidaurosz felé

Az epidauroszi autóbusz-kirándulásra a legtöbb turistairoda már otthon leszerződi ügyfelei számára a helyjegyet. (Esetleg Epidavrosz avagy Epidaurus – a megnevezések törvényét még mindig nem sikerült felfedeznem – választásom ez esetben is tetszőleges.) Ezen a reggelen tolongott a tömeg Tolo szűkös  parkolójában. Legalább négy busz indult útnak Aszklépiosz szentélye felé. Folytatás »

Elszalasztott látványosságok

Kis kerülővel elérhettük volna Asziné, a tengerparti prehisztorikus fellegvár romjait, melyet Homérosz is megemlít, de a többség leszavazta – Epidauroszba siettünk. Sajnos, Tirünszre emlékeztető látványosságot hagytunk ki! Folytatás »

A zarándokhely

A találkozás pillanatában gondolatban felfrissítettem néhány ide vágó adatot: az Aszklépiosz-szentélyéről és a színházáról ismert Epidaurosz az ókorban szentély volt, de ugyanakkor a betegek felépülésére szolgáló hely is. Az antik írók szerint a görögök mindig egészséges, forrásvizekben gazdag helyre építették Aszklépiosz szentélyeiket, hisz vallásos igényeikhez higiéniai meggondolások is társultak. Folytatás »

Epidaurosz és Olümpia közös vonásai

Epidaurosz szent ligete az olümpiai Altiszt idézte elém. A két kultuszhely határozottan hasonlónak tűnt. Mindkettő közel fekszik egy kis településhez, mely épp a szentélynek köszönheti a létezését. Mindkettő örökzöld lombok közt szétszórt, látványos romterület.

Ám Epidaurosz félreeső szent ligete, ez az ünnepélyes hangulatú völgykatlan valahogy jobban megőrizte eredeti állapotát, mint Olümpia nyitottabb Altisza, melyet sokkal inkább megzavart a mindennapi élet nyüzsgése. Folytatás »

Az Aszklépiosz-kultusz

A kutatók szerint az a gyönyörű völgy és a szelíd hajlatú domb ahol most Aszklépiosz szentélyének a romjai láthatók, már a kora archaikus időkben is kultuszhely volt.

A felépülés reményében, már i.e. a VII. sz. elején is a Künortion hegy lábánál elterülő völgyben, egy különleges kis szentélyben mutatták be az áldozatokat egy korábbi vadász istenség, Apollón Maleatasz előtt. A Később az ő kultuszát sajátították ki, Apollón Phoibusz nevében. Folytatás »

Aszklépiosz születés-mítosza

Aszklépiosz születése körülményei és élete története számos változatban maradt fenn.
Hogy miként esett szerelembe Apollón Korónisszal, Phlegüasz boiót király halandó lányával s azt miként juttatta halálra Artémisz, Apollón testvére – más hagyomány szerint épp maga Apollón -, mert megtudta, hogy az terhessége alatt egy halandóval is viszonyt folytatott, s aztán miként mentette ki mégis a halotti máglyán égő asszonyból isteni ivadékát, Aszklépioszt, Epidauroszban sem részleteztem sokat.

Folytatás »

A nevek értéke

Úti jegyzeteimben, természetesen, a mítoszok említésekor az egyszerű, elbeszélő jelleg és nem a mély, filozofikus boncolgatás jut érvényre, hisz siető turistaként, például, sehol sem firtattam a helynevek alapjelentését, nem kerestem mindenben a szimbólumot, hanem csak átvillantottam agyamon egy-egy egyszerű, mesés fordulatokban gazdag történetet, melyek segítségével némileg már ott helyben sikerült konkrét formát adnom egy olyan világnak, mely addig csak homályos színfoltokként merült fel a gondolataimban. Folytatás »

Kheirón kentaur és Aszklépiosz

Ha Aszklépiosz születéstörténetéről különböző változatok léteznek is, arról, hogy Kheirón, a bölcs kentaur nevelte, egybehangzó a vélemény. A jóindulatú kentaur a hősök tanítója a gyógyítás művészetében és a zenében. Folytatás »

Apollón Küparissziosz mítosza

Epidauroszban sokan a szent kígyónak tulajdonították a gyógyulást, magát Aszklépioszt is gyakran azonosították vele. De fontos szerepet játszott a kutya is, Apollón szent állata.
Aszklépiosz botja pedig szintén Apollón mítoszához társítható.

Folytatás »

Aszklépiosz megjelenési formái és szimbólumállatai

Aszklépiosz az ábrázolásokon mindig a kígyóval látható. A görögök általában a tudás szimbólumát tisztelték a kígyóban.

De a nagy gyógyító megjelenési formája változó. Aszklépiosz hol szakállas isten, hol barátságos kígyó, hol szép ifjú alakjában jelenik meg. A trónja mellett pedig kígyó és kutya szerepel. Folytatás »