Delphoi

Arachova falu és a Kórükioni-barlang

Útban Delphoi felé, Athéntól mintegy 160 kilométerre, feltűnik Arachova falu festői látványa. A Levádiától 38 km-re  Pleisztosz völgye fölött 942 m magasban elterülő kis falu valódi hegyi település. Folytatás »

Delphoi, az omphalosz – a Föld köldöke

Egész napos autóbusz kirándulásunk célja a gazdag antik emlékekkel rendelkező kultikus település, a híres ókori jósda, a delphoi Apollón-szentély volt. Delphoi lélegzetelállítón szép helyen, a Parnasszosz lejtőinek a sziklafalai alatt, a Phaedriadesz, vagyis „ragyogó sziklák” tövében terül el. A helység Delfi avagy Delphi néven is előfordul a szakirodalomban. Folytatás »

Az amphisszai olajfák legendája

A Delphoitól mintegy 25 kilométerre elterülő Amphisszai-síkságon élő olajfaerdő görcsös törzsű, évezredes fái közül a legenda szerint egyeseket maga Agamemnón ültetett valamikor. Folytatás »

Apollón és Püthon mítosza

Görögországban jobbára minden helynek megvan a maga sajátos titokzatossága: a Thirai-síkság termékeny földje az eleusziszi misztériumokban megfogalmazott gabonatermelő mítoszt sugallja, a helikóni Múzsák völgye ihlető szépsége szinte elhiteti velünk a múzsák jelenlétét, Delphoiban pedig akkor vált igazán érthetővé a helyi mítosz, mikor távozáskor átéltünk egy hirtelen kerekedett vihart. Folytatás »

A delphoi jósda

Az ásatások eredményei azt bizonyítják, hogy Apollón kultusza korán, már a mükénéi korban elterjedt. A hagyomány krétai eredetűnek tartja a jós-isten tiszteletét. Homérosz Iliászából úgy tudjuk, hogy a delphoi jósdát maga Apollón alapította. Euripidész viszont azt mondja, hogy Apollón Themisztől erőszakkal vette el Delphoit. Folytatás »

Pűthia, Apollón papnője

Homérosz szerint, Delphoiban maga Apollón emelte az első oltárt, közel a Kasztália-forráshoz, de az leégett. Az új templomot a Kasszotisz-forrás közelében építették fel. Aiszkhülosz drámájából arról értesülünk, hogy az oltár előtt öröklángú tűz égett, melyet fenyőfával tápláltak. A templom belsejét pedig babérkoszorúkkal díszítették és babérkoszorú volt az oltár fölött is. Folytatás »

Delphoi természeti szépségei

Összehasonlítva Olümpia tágas rommezőjével, Epidaurosz lombok közé rejtőzött épületmaradványaival és majdnem teljes egészében épen maradt színházával vagy más ókori szentélykerülettel, a két és félezer évvel ezelőtt épült delphoi Apollón-szentély épp oly fenséges, épp oly misztikus hangulatot keltő, mégis más. Folytatás »

Delphoi – történelmi adatok

Az i.e. 1. évezred elején a dórokkal rokon phókisziak, a Delphoi közelében épült városka, Krisza és kikötője, Kirrha volt a szentély felügyelője. I.e. 595-586 táján, a thesszáliaiak, az athéniek és a sziküóniak szövetsége az „első szent háború” során lerombolta a két helységet, a síkság a szentély tulajdonává lett s átvette Delphoi katonai és politikai védelmét valamint az igazgatását. Folytatás »

Delphoi antik emlékei

A romantikus környezetbe ékelődő delphoi jóshely a legimpozánsabb Görögország valamennyi szentély-együttese közül. A magaslatról, ahol álltam, könnyen belátható volt Delphoi  egész szentélykörzete. A kanyar mögött az Arachova felőli út melletti ősi temetők és termálfürdők romjai mellett vezető út, ahol megérkeztünk. Folytatás »

Az Apollón-szentély fogadalmi emlékei

Delphoi legfontosabb ünnepsége a Püthon Játékok, melyet Apollón isten Püthon kígyó feletti győzelme emlékére rendeztek, vallásos jellegű rendezvény volt.  Az ünnepségek áldozati szertartással kezdődtek, majd bemutatták a szent drámát, mely Apollon és a kígyó harcát jelenítette meg, s aztán különböző zenei versenyekkel folytatódott. Folytatás »