Aszklépiosz megjelenési formái és szimbólumállatai

Aszklépiosz az ábrázolásokon mindig a kígyóval látható. A görögök általában a tudás szimbólumát tisztelték a kígyóban.

De a nagy gyógyító megjelenési formája változó. Aszklépiosz hol szakállas isten, hol barátságos kígyó, hol szép ifjú alakjában jelenik meg. A trónja mellett pedig kígyó és kutya szerepel.
Sokkal később, i.sz 150 körül, tehát már a római korból olyan Aszklépiosz-szobor is fennmaradt, ahol egy gyermek van mellette, aki a kakast és az áldozati kést viszi.

Ugyancsak az i.sz.II. századából  származik egy másolat, ahol Aszklépiosz Télesphoros-szal látható. Aszklépiosz mellett gyakran megjelenik ez a törpeszerű kis csuklyás gyermekalak, akit a pergamóni Aszklépeionban egy jóslat alapján tiszteltek.

Ennek magyarázata a kutatók szerint az, hogy az antik orvosok a gyógyulással kapcsolatos titokzatos folyamatokat inkább az éjszakának, az alvásnak és nem a nappalnak, az ébrenlétnek tulajdonították. Lám, itt Epidauroszban is éjszakai „templomi alvás” során ment végbe a gyógyulás.

A kakas pedig, amit áldozati állatként ajánlottak fel az Aszklépiosz-szentélybe érkezők, a hajnalt, az ébredést – a gyógyulást jelképezi. De ez ismét Kósz szigetéhez tartozó elem.
Epidauroszban inkább a kígyó-kutya szimbólum foglalkoztatott, melyre az említett Kerényi tanulmányokból vett idézet ad feleletet: „A vándornépek szimbólumok formájában ugyanúgy magukkal viszik régi hazájuk állatvilágának emlékképeit, mint a szelídített állatokat. Így kerülhetett a kutya – egy korábbi északi szimbólum – a kígyó mellé, amely legfőképpen déli szimbólumállat, amikor a görögök egy kígyóban gazdagabb földön telepedtek le.”