Gyógyulástörténetek

Az epidauroszi Aszklépiosz-szentélyben bekövetkezett csodás gyógyulásokban nagy szerepet tulajdonítottak a két szent állatnak, a kigyónnak és a kutyának.

Több feljegyzés szól arról, hogy Epidauroszba meddő nők mentek, hogy az istentől teherbe essenek. A messzénéi Nikeszibülé például álmot látott, hogy az isten a kígyójával hozzá jött és vele hált. Egy évre rá két fiút szült.Az epidauroszi Andromakhé gyógyulástörténetében is kígyó megjelenési formában lépett fel az isten, mely élmény alapján Aszklépioszt tartották Aratosz, az i.e. II.századi nagy sziküóni hadvezér apjának. Anyja a szentély legmélyén aludt és álmot látott: egy szép ifjú kitakarja, mire megérintette a kezével az istent. Ennek hatására Andromakhé fiút fogant a férjétől Arübbasztól, Épeirosz királyától.

Hasonló táblán arról olvashatunk, hogy egy kutya meggyógyított egy aiginai ifjút, akinek daganat volt a nyakán. Mikor megérkezett, a szent kutyák egyike virrasztott mellette, ami nyelvével kezelte egészségessé.

Egy másik adat lényegében, ugyan ez, de ott egy férfi lábát kígyó marta meg. A sebe igen rossz állapotban volt s mikor a szolgák kihozták egy széken és ő elaludt, a szentély legmélyéről előkúszott egy kígyó és nyelvével meggyógyította a lábujját, majd visszatért ugyanoda. Amikor a férfi felébredt azt mondta hogy látott egy arcot és azt álmodta, hogy egy szép küllemű ifjú gyógyszert kent a lábujjára.

De hogy hol volt a szentély legmélye, melyik volt az abaton, a régészek még nem tudják pontosan.