Epidaurosz, a betegek kultuszhelye

Ami a gyógyítást illeti, az Aszklépiosz kultusz meghonosodása idejéről semmiféle pontos adat nem maradt ránk, de minden jel arra utal, hogy a „templomi alvás” helyéül szolgáló Aszklepeionban a lehető legközvetlenebb gyógyító eljárás folyt.

Nem véletlen, hogy a szentély a kis településhez közel terült el. A gyógyulni vágyok hajnalban indultak, hogy a szentélyben bemutassák áldozatukat az istennek. Az orvos pedig csak közvetített a beteg gyógyulási vágya és isten akarata között, mely itt sajátos formában, alvás közben, a „csodás” álom révén következett be.
Mivel a gyógyulás feltételét minden beteg magában hordja, maguk a betegek siettették a felépülésüket. A szentély papjai pedig olyan környezetet teremtettek, melyből kizártak minden zavaró és egészségtelen körülményt.

Természetesen, a vallásos légkör is hozzájárult ahhoz, hogy az ember magába szálljon és a lénye legmélyén folyó eseményekre koncentrálva, az érvényre juttassa gyógyító lehetőségeit.

A legtöbb beteg azonban a szentély területén töltötte az éjszakát, a magával hozott fekvőhelyén, az erre a célra kijelölt helyen. Ez volt az abaton. Itt, az Aszklépeion abatonjában került sor a „templomi alvás”-ra, az inkubációra, ahová a betegek visszavonultak, hogy a „csodás” álomra várjanak, mely útbaigazítást ad számukra a bajuk gyógymódjáról, vagy a jóslatra, mely előre jelezné felépülésüket. Vagy egész egyszerűen csak magára a gyógyulásra vártak.

A különböző ásatások során feltárt leletek azt bizonyítják, hogy abban a korban másutt is létesítettek hasonló aszklepeionokat, vagyis egészségügyi együtteseket, mint például Athénban, Rhodosz-szigeten, Pergamonban, de valamennyi közül az epidauroszi volt a legjelentősebb és a legnagyobb.

Aktuális érdekességként jegyzem fel, hogy Kósz szigetén, amikor ott az orvostudomány a virágkorát élte, a későbbi Aszklépiosz-szentélyek abatonjai helyett állami kórház működött, melyben a polgárok ingyenes orvosi kezelésben részesültek. De Katana szicíliai városban is létezett vallásos keretben folyó szervezett ingyenes orvosi ellátás.