Odaveszett kincsek

Az Aszklépiosz templom oromcsoportjai és a többi szobrászati díszítőelem Timotheosz irányításával és közreműködésével készült. A neves művész később Szkopasszal dolgozott együtt a halikarnasszoszi mauzóleumon.

Pauszaniász feljegyzéseiből tudjuk, hogy a templom cellájának déli fala mellett látható aknában állt Aszklépiosz  aranyból és elefántcsontból készült, 3-4 m magas kultusz-szobra, a paroszi Thraszümedész alkotása. Mint az ölümpiai Zeusz-szobor, ez is a trónján ülve ábrázolta Aszklépioszt. Egyik kezében jogart tartott, a másikat szent állata, a kígyó fején nyugtatta, míg lába előtt a másik szent állat, a kutya pihent. A trónus domborművei Perszeusz, Zeusz és Danaé fia, a kalandos életű hős és  Bellerophóntész, Glaukosznak, Sziszüphos – más hagyomány szerint magának Poszeidónnak – fia, a másik kalandos életű hős egy-egy hőstettét ábrázolták.

Sajnos, mindebből nagyon kevés maradt meg. A lejtős feljárat jobboldalán, a templom padozata mellett még láthatók a diszkút vízellátását biztosító vezeték maradványai, balra, kissé távolabb, az Aszklépiosz-oltár, melyhez kövezet út vezet.