Görögország történelme

Az ókori görög történelem kronológiája. 1. Őstörténet

1.  Őstörténet – i.e. 45 000-2800  – Felső paleolitikum: i.e. 45 000-6800 körül  – Neolitikum és a réz legkorábbi használata: i.e. 6800-3500  – Rézkor: i.e. 3500-2800 

Az archeológiai kutatások eredményeként bizonyítást nyert, hogy a felső paleolitikum és a mezolitikum periódusában bizonyos szétszórt embercsoportok, nomádok, vadászok, gyűjtögetők éltek erre. Folytatás »

2. A legrégebbi történeti kor

2.  A legrégibb történeti kor – i.e. 2800-1220 körül
 – A kükládikus kultúra aranykora. A minószi kultúra kialakulása:
 i.e. 2800-2000 körül
 – Az első minószi paloták: i.e. 1900-1700 körül
– A minószi paloták pusztulása majd újjáépítése. Az akhájok beözönlése a
görög félszigetre. A mükénéi kultúra virágkora: i.e. 1700-1450 körül
– A minószi kultúra összeomlása: i.e. 1450-1250 körül
– A trójai háború: i.e. 1250-1220 körül Folytatás »

3. A görög sötét századok

3.  A „sötét századok” – i.e. 1220-900 körül
 – A tengeri népek támadásai: i.e. 1220-1180 körül
 – Indoeurópai invázió és a mükénéi kultúra vége: i.e. 1220-1120
 – Az első városközpontok alapítása és a korai gyarmatosítás:                      i.e. 1100-900

Folytatás »

4. A kora archaikus kor

4.  A kora archaikus kor – i.e. 900-725 körül
– Az első Olümpiai Játékok: i.e. 776
 – Az első görög gyarmat, Pithékisszai megalapítása: i.e. 770
– Athén és Spárta első alkotmányai: i.e. 754-753 körül
– Az I. messzénai háború: i.e. 743-724
 – A Dél-itáliai görög gyarmatok alapítása: i.e. 740-808

Folytatás »

5. A középső archaikus kor

5.  A középső archaikus kor – i.e. 725-615
 – Újabb kolóniák alapítása Dél-Itáliában: i.e. 688-648
 – A II. messzénai háború: i.e. 684-668
 – A küpszelidák türannisza Korinthoszban: i.e. 657-583
 – Pheidón türannisza Argoszban: i.e. 650-630
– Küréné alapítása: i.e. 631
– A Drakón-i törvények bevezetése Athénban: i.e. 624-620 Folytatás »

6. A késői archaikus kor

6.  A késői archaikus kor – i.e. 610-510 körül
 – Szolón törvénykönyve elfogadása Athénban: i.e. 594-591 körül
 – Peiszisztratosz  tirannisza Athénban: i.e. 560-527
– A delphoi Apollón-szentély felgyújtása: i.e. 548
 – Polükratész türannisza, Szamosz-szigetén: i.e. 546-522
 – A perzsák meghódítják Közel- és Közép-keletet: i.e. 559-513
– Athén: a Peiszisztraták elűzése, i.e. 514-510 Folytatás »

7. A perzsa háborúk

7. A perzsa háborúk – i.e. 510-449
– Athénban bevezetik a demokratikus alkotmányt: i.e. 508-507
 – A kis-ázsiai ión városok lázadása: i.e. 499-494
– Az I. perzsa háború: i.e. 490. Marathoni győzelem.
– A II. perzsa háború. A hinerai csata: i.e. 480.
– Újabb ión felkelés: i.e. 479
– A Déloszi Szövetség: i.e. 478
 – A kümai tengeri csata: i.e. 474
– III. messzénai háború. Athén háborúja Aigia és Korinthosz ellen: i.e. 464-455
– A görög-perzsa békeszerződés: i.e. 449 Folytatás »

8. A klasszikus kor

8.  A klasszikus kor – i.e. 449-338
– Periklész uralma Athénban: 449-429
 – A peloponniszoszi háború: i.e. 431-404
– A görögök és a karthágóiak háborúja Szicíliában: i.e.409-392
 – A harminc türannosz bukása. A demokrácia helyreállítása        Athénban: i.e. 403
– Spárta hegemóniája: i.e. 404-379
– Thébai hegemóniája: i.e. 379-362.
– II. Philipposz, döntő győzelme Chairóneinál: i.e. 338.

Folytatás »

9. A makedón uralom

9. A makedón uralom – i.e. 338-323
 – A korinthoszi Szövetség: i.e. 338
– II. Philipposz meggyilkolása Aigaiban: i.e. 336
 – III. Alexandrosz uralkodása: i.e. 336-323
 – Nagy Sándor meghódítja a Perzsa Birodalmat, i.e. 334-329
 – Nagy Sándor hadjáratai Indiában és Baktriában: i.e. 334-327
 – Nagy Sándor halála, Babilonban: i.e. 323 Folytatás »

10. A hellenisztikus kor

10.  A hellenisztikus kor – i.e. 323-146
 – Görögök lázadás Makedónia ellen: i.e.323-322
– A birodalom feloszlása, a hellenisztikus királyságok: i.e. 322-281
 – Makedón uralom: i.e. 276-239
– A pergamoni királyság: i.e. 240
 – „Demokratikus” forradalom és Spárta függetlenségének vége: i.e. 227-222
 – Róma, a görögök „felszabadítója”: i.e. 200-196
 – Róma legyőzi és felosztja Makedóniát: i.e. 171-168
– Róma provinciájává teszi Mekedóniát és Hellaszt.
– Korinthosz elpusztítása és teljes lerombolása: i.e.147-146 Folytatás »