2. A legrégebbi történeti kor

2.  A legrégibb történeti kor – i.e. 2800-1220 körül
 – A kükládikus kultúra aranykora. A minószi kultúra kialakulása:
 i.e. 2800-2000 körül
 – Az első minószi paloták: i.e. 1900-1700 körül
– A minószi paloták pusztulása majd újjáépítése. Az akhájok beözönlése a
görög félszigetre. A mükénéi kultúra virágkora: i.e. 1700-1450 körül
– A minószi kultúra összeomlása: i.e. 1450-1250 körül
– A trójai háború: i.e. 1250-1220 körül

A bronzkorban, a helládikus kultúra idején megérkeznek az indóeurópai nyelvű népek első hullámai. A görög szárazföld, az Égei-szigetek és az anatóliai tengerpart lakói között kulturális rokonság mutatható ki.

A Kükládokon virágzó kereskedelmi központok jönnek létre s a lakosok közül kiemelkedik egy hatalommal rendelkező réteg.

I.e.1900 körül kialakul Krétán az első nyugati típusú állam. Ekkor épülnek az első palota-együttesek. A mitikus ősről, Minószról elnevezett minószi kultúra ekkor már a politikai hatalom és a termelés központja.

I.e. 1700 körül, a paloták pusztulása. A paloták újjáépítése után, a minószi hatalom uralja az Égeikumot. Az ugyancsak erre az időre tehető Théra szigeti katasztrófa Krétán is következményekkel jár, majd az acháj hódítók elárasztják a későbbi görög világot. Az egész égei vidéket a pompás mükénéi kultúra uralja.

I.e. XIV-XIII században a Mediterráneumban jelentős kereskedelmi célú terjeszkedés észlelhető, majd a trójai háború megszilárdítja az achájok felügyeletét a Dardanellák felett.