4. A kora archaikus kor

4.  A kora archaikus kor – i.e. 900-725 körül
– Az első Olümpiai Játékok: i.e. 776
 – Az első görög gyarmat, Pithékisszai megalapítása: i.e. 770
– Athén és Spárta első alkotmányai: i.e. 754-753 körül
– Az I. messzénai háború: i.e. 743-724
 – A Dél-itáliai görög gyarmatok alapítása: i.e. 740-808


A népesség gyarapodása és a gazdagság növekedése megszilárdítja a kialakuló poliszokat. A mediterrán kereskedelembe bekapcsolódik Athén, Argosz, Thébai, Spárta, Korinthosz, Kholkisz, Eretria, Milétosz, Szmürna, Phókisz és más görög város. Keleten és Nyugaton létrehozzák a kereskedőtelepeket, a föníciaiakkal és az etruszkokkal versenyezve.
Az arisztokraták  felügyelete alatt megalakulnak az államszerkezetek. A monarchiák helyébe  az oligarchiák lépnek, Spárta kivételével, ahol a düarkhisz ügyel fel.

A föníciaiaktól átvett betűírás és annak görög nyelvre való átalakítása megkönnyíti Homérosz epikus költeményei, az Odüsszeia és az Iliász írásos fennmaradását.

A finomkerámiai alkotások és a fémművesség termékei valamint az olaj és bor kivitele előnyös helyzetet teremt Athén, Korinthosz, Argosz és az eubóiai városok gazdasági  fejlődésének a fellendüléséhez.