7. A perzsa háborúk

7. A perzsa háborúk – i.e. 510-449
– Athénban bevezetik a demokratikus alkotmányt: i.e. 508-507
 – A kis-ázsiai ión városok lázadása: i.e. 499-494
– Az I. perzsa háború: i.e. 490. Marathoni győzelem.
– A II. perzsa háború. A hinerai csata: i.e. 480.
– Újabb ión felkelés: i.e. 479
– A Déloszi Szövetség: i.e. 478
 – A kümai tengeri csata: i.e. 474
– III. messzénai háború. Athén háborúja Aigia és Korinthosz ellen: i.e. 464-455
– A görög-perzsa békeszerződés: i.e. 449

Athénban Kleiszthenész megszilárdítja a demokráciát, de kiteljesedését meggátolja, hogy folyton a keleti zsarnokállam, a perzsák fenyegetéseivel kell megküzdenie. Bár Dareiosz perzsa király hódítási kísérletei Ióniában a görög városok bátor ellenállásába ütközik, Athén támogatja a kis-ázsiai iónok perzsaellenes felkelését s i.e. 498-ban részt vettek Szardeisz feldúlásában.

Megtorlásul i.e. 490-ben perzsa csapatok szállnak partra Athén közelében, Marathónnál, de az athéniek Miltiadész vezetésével megverik az ellenséget.

I.e. 480-ban Xerxész király vezetésével óriási szárazföldi és tengeri haderő indul meg s több csata megnyerése – Leonidász Spártai király maroknyi seregének önfeláldozó harca Thermopülainál – és Athén kifosztása után a perzsák elvéreznek a szalamiszi tengeri csatában.
Xerxész visszavonul Ázsiába, a maradék perzsa csapatok pedig, a hős spártaiaknak köszönhetően, i.e. 479-ben Plataiainál vereséget szenvednek
A perzsa háborúban elért sikerei Athént a görög világ fő politikai erejévé teszi, s nagy riválisa, Spárta, a háttérbe szorul. Az ellenségeskedés tovább folyik, majd Athén vezetésével  és ión támogatással i.e. 478-ban létrejön a Déloszi Szövetség.

I.e. 474-ben a nyugati görögök legyőzik a karthágóiakat és az etruszkokat.
Themisztoklész éa Kimón idején, katonai és gazdasági hódítási törekvései miatt, Athén állandó konfliktusba kerül a többi görög polisszal. I.e. 464-455 között Aigiával és Korinthosszal háborúzik.
I.e. 449-ben Kalliasz aláírja a békeszerződést a perzsákkal.