8. A klasszikus kor

8.  A klasszikus kor – i.e. 449-338
– Periklész uralma Athénban: 449-429
 – A peloponniszoszi háború: i.e. 431-404
– A görögök és a karthágóiak háborúja Szicíliában: i.e.409-392
 – A harminc türannosz bukása. A demokrácia helyreállítása        Athénban: i.e. 403
– Spárta hegemóniája: i.e. 404-379
– Thébai hegemóniája: i.e. 379-362.
– II. Philipposz, döntő győzelme Chairóneinál: i.e. 338.


Periklész uralkodása idején Athén az un. békekorszakát éli, mikor gazdasági és kulturális teljesítményei csúcspontjára ér. Terjeszkedő külpolitikája viszont az egész görög világban lázadásokat és ellenségeskedést vált ki.

Athén rivalizációja Spártával, Korinthosszal, Thébaival és Szürakoszaival a harmincéves peloponnészoszi háborúhoz vezet.

Az i.e. V. sz. utolsó évtizedeiben Athén rövid ideig oligarchikus vezetés alatt áll, majd a következő század elején helyreáll a demokrácia. Ennek ellenére Athén már nem a régi.

I.e. 429-ben Periklész, a demokrácia  egyetlen igazi vezető egyénisége az Athénban dúló pestis áldozata lesz, a háboró elszabadul.

Az i.e. 421-ben aláirt Nikiasz-féle béke némileg még fékezi az indilatokat, Athént széleskörű építkezésre késztetu, de a szicíliai háború feltartóztathatatlanul a végső vereség felé sodorja.

Spártát is belső válság és szövetségesei, Korinthosz lázadása rázza meg. Spárta, az egykori plataiai győztesek leszármazottai, a kis-ázsiai görög városokat átengedi a perzsáknak.

Ekkor viszont a gazdaságilag másodrangú Thébait olyan kiváló hadvezérek és politikusok vezetik mint Epameinóndász és Pelopidasz, s az Athén támogatásával hatalomra kerülő demokraták i.e. 371-ben, Leuktránál megtörik Spárta erejét.

A thébai hegemóniára féltékeny Athénnel szövetkezett ősi ellenséget a mentineiai csatában győzik le, i.e. 362-ben. Epameinóndász eleste megpecsételi Thébai sorsát.

Athén még i.e. 378-ban feléleszti a Déloszi Szövetséget, de a vezetésért folyó harc csak káoszt okoz, mely az i.e. 358-355 közötti szövetséges háborúhoz vezet.

A viszály valódi nyertese a makedón II. Philipposz, aki már i.e. 356-ban megkezdi hódításait. A jól szervezett, egységes makedón birodalom a már század közepén a görög világ legnagyobb katonai hatalmának számít, és ügyködéseivel megosztja a poliszok vezető rétegét.

Athén, Démoszthenész hatására, szövetkezik Thébaival és Spárta hallgatólagos támogatásával szembeszáll a makedónokkal, de II. Philipposz Chairóneiánál, i.e. 338-ban, döntő győzelmet arat, mely végleg biztosítja Makedónia vezető szerepét.