9. A makedón uralom

9. A makedón uralom – i.e. 338-323
 – A korinthoszi Szövetség: i.e. 338
– II. Philipposz meggyilkolása Aigaiban: i.e. 336
 – III. Alexandrosz uralkodása: i.e. 336-323
 – Nagy Sándor meghódítja a Perzsa Birodalmat, i.e. 334-329
 – Nagy Sándor hadjáratai Indiában és Baktriában: i.e. 334-327
 – Nagy Sándor halála, Babilonban: i.e. 323

A görög poliszok szövetségbe tömörülnek. Az i.e. 338-as Korinthoszi Szövetség formailag ugyan biztosítja a városállamok autonómiáját, de a kikényszerített béke valójában Makedónia védnöksége alá rendeli a görög államokat.

A görög poliszok felett szövetség formájában működő makedón hegemónia túléli II. Philipposzt, aki a korinthoszi kongresszus utáni évben gyilkosság áldozata. Utóda a húszéves fia, III. Alexandrosz, aki bámulatos hódításaival elnyeri a „Nagy” jelzőt.

Nagy Sándor, a Perzsa Birodalom meghódítása érdekében, minden görögöt bevon az elnyomott városok felszabadításába.

A „pánhellén” eszmék jegyében hadba vonult seregek vezére, Nagy Sándor hadjáratai megannyi diadalmenet a Perzsa Birodalom végtelen tartományain át. Eléri az Indus folyó partját – a mai Afganisztán területe -s amerre jár városokat alapít, melyek a nevét viselik.

Nagy Sándor a történelemben az első egyetemes birodalom megalapítója, mely elősegíti a meghódított területek hellenizálását  A görög kultúra óriási területen elterjed.

Nagy Sándor korai halála – melynek oka máig sem tisztázott – ádáz küzdelmet vált ki hadvezérei közt az utódlásért, sőt néhány polisz is kísérletet tesz a hatalom megszerzéséért.