Az ókori görög történelem kronológiája. 1. Őstörténet

1.  Őstörténet – i.e. 45 000-2800  – Felső paleolitikum: i.e. 45 000-6800 körül  – Neolitikum és a réz legkorábbi használata: i.e. 6800-3500  – Rézkor: i.e. 3500-2800 

Az archeológiai kutatások eredményeként bizonyítást nyert, hogy a felső paleolitikum és a mezolitikum periódusában bizonyos szétszórt embercsoportok, nomádok, vadászok, gyűjtögetők éltek erre.

Örökségük nagy hasonlóságot mutat a Balkán-félszigeten elterjedt régészeti kultúrákkal. Európa első, valószínűleg bevándorló földművelői és állattenyésztői i.e. 7000 körül jelennek meg, Makedóniában, Tesszáliában, a Peloponniszoszon épp úgy mint a Kükládokon és Krétán. 

A kereskedelem felvirágzik, a szárazföldön és a tengeren egyaránt kialakul a kereskedelmi hálózat, különösen az obszidián, a borostyánkő és a só szállítási útvonalai jelentősek.

I.e. 6000-4000 között megjelennek a nagy települések. Több helyen kialakulnak az un. protourbánus, szinte városi szerkezettel és erődítményekkel rendelkező települések, mint Szészkló és Dimini. 

A földművelés fejlődése, a népesség számának a növekedése és az egyre inkább szervezettebb társadalmi rendek hozzájárulnak a fém mind szélesebb körű használatához.