Agiosz Titosz-bazilika, Iraklion

Az Odosz 25 Avgusztu közepe táján elérjük az Agiosz Titosz-bazilikát, Kréta egyik legrégibb székesegyházát, melyet Pál apostol kisérőjéről, a később szentté avatott Tituszról neveztek el. Pál apostol időszámításunk 59. esztendejében érkezett Krétára, hogy letegye az új vallás, a kereszténység alapjait. Az arab betörés után azonban a sziget lakossága elarabosodott.
A hagyomány szerint, mikor Niképhorosz Phokasz bizánci császár a X. század végén visszafoglalta Krétát, az elpusztult gortüszi székesegyház helyett építtette fel az Agiosz Titosz templomot.

Az évszázadok során, miként a legtöbb görög templom, ez is többször megrongálódott: részben az 1446-os és az 1508-as földrengés, részben a különféle háborúk miatt.

Az Agiosz Titoszt többször is átépítették, előbb 1446-ban, az 1544-es tűzvész után, majd 1577-ben, mikor is elnyerte jelenlegi formáját.

Az Agiosz Titosz arról nevezetes, hogy több más szent ereklyével együtt, itt őrizték Szent Titusz állítólagos koponyáját.

Aztán minden kor meghozta a maga változásait: a velenceiek idején az Agiosz Titosz bazilikát katolikus templommá alakították át, bár a hét bizonyos napján keleti szertartás szerint is misézhettek benne.

Az Agiosz Titoszt a török időkben magas minarettel egészítették ki és 1862-ben ez lett a Vezir-dzsámi. Az 1856-os földrengés ledöntötte az Agiosz Titosz falait, de 1872-ben eredeti formájában helyreállították.

1926-ban pedig a minaretet bontották le és az Agiosz Titosz ismét ortodox templommá lett.