Kalamata

Kalamata – az elmés Telemakhosz szálláshelye

Az általam csak légi kikötoként érintett Kalamata avagy Kalamé a modern Messzinia „fovárosa”. Viszonylag „fiatal” település, hisz alapítása a középkorra tevodik, melyet a XIII. században épült frank kasztró tanúsít, így nem is tartozott volna kutatásom körébe.

Némi közöm csak lenne hozzá, hisz akad régész, aki azt állítja, a mai Kalamata, hivatalos nevén Kalamé, azonos a homéroszi Pharaival, ahol Odüsseusz fia, az „elmés Telemakhosz”, Püloszból útban Spártába, egy éjszakára megpihent.

Sajnos, én még ennyit sem idozhettem ott! Az autóbusz máris indult, így nem volt alkalmam bejárni a helység fobb nevezetességeit: a kasztrót, a város velencei-olasz hatásról tanúskodó bizánci templomát, a félszigetet hosszában átszelo vasútvonal itt lévo végállomását.

Késobb csak adódott lehetoségem visszatérni, majd beutazni a Peloponniszosz-félsziget (vagy Peloponnészosz) délnyugati partvidéke felé lassan lejto dombok közt húzódó termékeny síkságot, hogy jobban érzékeljem azt a sokszínuségét, mellyel errefelé csupán az építészeti és történelmi emlékek gazdagsága vetekedhet.