A Knósszoszi Palota – Evans rekonstrukciója

A Knósszoszi Palota mai képe az Arthur John Evans (1851-1941) által kiásott falak és az ugyancsak általa hozott módosítások eredménye. 1900. április 13. a régészet történetének fontos pillanata: Evans ekkor pillantotta meg először a knósszoszi palota földszintjén levő tróntermet.

Knósszosz labirintusszerű épületei közt a modern turista az útikalauzt vagy legalább a palota alaprajza térképét tekintheti Ariadné fonalának, mely nélkül aligha tudna eligazodni a  számos látnivaló között.

Amennyiben valaki nem idegenvezetővel akarja bejárni a sok mítosz emlékét őrző Knósszoszi Palotát, az sem árt, ha a reggelt a hangulatos, szabadtéri kávézóban kezdi, ahol egy friss, sajátosan helyi üdítőital vagy görögkávé mellett, előbb felvázolja, mire is kíváncsi.

A Knósszoszi Palota a nyugati udvar felől közelíthető meg, melyet az Új Paloták korában kiköveztek s egykor nagy vallási ünnepek színtere is lehetett. Az egykori kőkerítésből már csak néhány csonk észlelhető, de a tengerpart felől a minószi lépcsős ösvényen közeledő idegent bizonyára lebilincselhette az i.e. 2000 és 1750 közti időszakból származó, lapos tetejű, helyenként öt emeletet is elérő épületegyüttes oszlopsoros homlokzata, melynek oszlopos lépcsőfeljáratát valószínűleg fából faragott díszítőelemek ékesítették.

A Knósszoszi Palota főbejárata az udvar délkeleti sarkán található. Keleti falán bikaviadalt ábrázoló freskó, melyből már csak a bika lába maradt fenn és a színes márványerezetet utánzó festés. Mellette a palotaőrség helyének romjai.

A propülaia a Felvonulási folyosóra nyílt s falát több száz alakos freskó borította, mely a mindennapokból örökített meg jeleneteket – ma az Iraklióni Régészeti Múzeumban (egyszerűbben Régészeti Múzeum) látható a restaurált részlet. Más kutatók szerint a freskó az istennő – vagy királynő – elé két irányból járuló áldozathozó férfiak menetét ábrázolja.

A Felvonulási folyosó néhány m után dél felé, kanyarban folytatódott, de utolsó szakaszát valószínűleg földrengés rombolta le. Ezért csak három oldal felől juthattak el a látogatók a Nagy Propülaiához, a méltóságos emeleti lépcsőfeljárat kezdetéhez. A fény világítóaknán keresztül ért a négyszögletes oszlop által tartott, ünnepélyes hangulatú oszlopcsarnokba.