Knósszosz: a színház s a palotán kívüli építmények

A Knósszoszi Palotán kívül, a minószi korban épült lejtős utat követve, az észak bejárattól elérhető a színház, az a katlanszerű térség, melyet két oldalt lelátószerű lépcsősorok határolnak. Az egymásra merőleges két lépcsősor sarkán toronyszerű építmény maradványai láthatók, mely Evans szerint a királyi család „páholya” volt.
Egykor ez a mintegy 500 nézőt befogadó színház lehetett a vallási felvonulások, a körtáncok, a birkózó- és ökölvívó mérkőzések színhelye, de a kutatók egybehangzó véleménye szerint, drámai előadásokat itt semmiként sem rendezhettek.

A Knósszoszi Palota körül több más fontos építményt is feltártak. Aki távolabbra elzarándokol, a Knósszoszi Palota északi bejáratától vagy száz méternyire, megtekintheti az un. királyi villa romjait. Az építészeti érdekességből nagyon jó állapotban fennmaradt a megaronból nyíló oszlopos kriptaszentély, szép kövezetű padlózatában az áldozati italok összegyűjtésére való kis mélyedéssel.

A Knósszoszi Palotától vagy 230 méterre, északnyugat felé fekszik a kis palota. A minószi korban kövezett út kapcsolta össze a két építményt.
Az Ariadné villa közelében, Evans által újjáépített kis palota másolja az egykori nagy fejedelmi lakosztályok beosztását, így a látogató képet kaphat arról, miként helyezkedtek el egykor az emeleti helyiségek. Az épület délnyugati sarkán levő hétszögletes oszlopú helyiségben, más szakrális tárggyal együtt, zsírkőből faragott, bikafej alakú rhütont találtak.

A helyszínen talált lineáris B írású agyagtáblák tanúsága szerint, a kis palota a nagy palota pusztulása után épült s a kutatók szerint adminisztratív központ lehetett.

Ellenkező irányban, a palota déli bejárata közelében látható az oszlopos lépcsőfeljáró falához támaszkodó háromemeletes déli ház, melyet Evans erősen restaurált és                   a főpap házának nevezett el.

Másik érdekesség a déli bejárattól mintegy 100 méterre, a lejtő alján levő minószi híd, ami egykor átívelte a Kairatoszt s a sziget felé vezető út részét képezte. A híd fölött, a domb ellentétes lejtőjén áll a Karavánszeráj. Ezt a Pirgosz felé vezető út bal oldalán álló építményt Evans azért nevezett el így, mert szerinte a szép, freskókkal díszített, fürdőberendezéssel ellátott épület szolgált a palota vendégei s az átutazók szálláshelyéül.

Érdemes még felkeresni a Knósszoszi Palotától ugyancsak délre fekvő un. sírszentélyt, mely a kutatók szerint az utolsó s istenként tisztelt knósszoszi uralkodók egyikének több, föld alatti helyiségekből álló sírja volt, meg a freskók házát és számos, egykor a palotát körülvevő, nagy kiterjedésű minószi város különböző lakóházait.