La Parisienne – Knósszoszi freskók

Evans, a falmaradványok és az oszloptöredékek alapján rekonstruálta a terem déli falát, két oszlopát és a tetőzet egy részét. Mivel elképzelése szerint itt a monumentális „felvonulási freskó” egész a Nagy Propülaiáig kitöltötte a falakat, a déli falra a híres „rhütonvivő” két másolatát helyezte át. Evans szerint ide torkollott a palota nyugati bejáratától vezető árkádos folyosó is, így a sziget felől érkező látogatók az impozáns oszlopcsarnokon juthattak a palota belső termeibe.A Nagy Propülaián áthaladva, széles lépcsőn érhető el az első emelet, mely ugyan teljesen romba dőlt, de Evans, a helyszínen talált falmaradványok alapján, kiegészített. A lépcsőház méretei arra utalnak, hogy a palota emeletén reprezentatív helyiségek, hivatali és fogadótermek állhattak.

Az egykor pontosan a földszinti kriptaszentélyek felett elhelyezkedő termet, melynek tetőzetét három kerek és három szögletes oszlop tartott Evans, a restaurálás után, a háromoszlopos szentélynek nevezte el.

Az ebből délre nyíló kis helyiségben őrizhették a szentély kincseit, ugyanis a kincstárban, azaz a pont alatta levő raktárhelyiségben számos áldozati tárgyat, edényeket és szakrális eszközöket találtak. Feltételezhető, hogy a palota pusztulásakor e tárgyak az emelettel együtt lezuhantak a földszintre. A háromoszlopos szentély falát is színes freskók borították, például az, melyen egy férfi egy krétai nő nyakát nyaklánccal ékesíti fel.

A raktárhelyiségektől északra, az emeleti folyosó a kétoszlopos, tágasabb csarnokba vezet, mely bizonyára a szentélycsarnok oldalhelyisége lehetett. A szentélycsarnokot szintén freskók díszítették. Innen származik a szépséges „La Parisienne” valamint az áldozati ajándékot fogadó ülő férfialak-töredék.

Az emeleti folyosóról tovább haladva kelet, a központi udvar felé, a főlépcső melletti világítóablakon át a földszinti helyiségekbe pillantva, jól kivehető a belső világítóudvarok egykori rendszere. A következő két kisebb helyiségben helyezték el a palotában és a környékén talált freskótöredékek másolatait, mint a Bikaátugrás, a Kék majom és mások.

A kisméretű helyiségek egykor a központi udvarra néző  un. oszlopos tornácra nyíltak. A verandáról nagyszerű kilátás tárul a palota romjaira és a szomszédos Profitisz Iliasz dombra, amelyet a Kairatosz szinte mindig száraz medre választ el a palotától.
A minószi korban a keleti szárny több emeletes volt és a verandáról csak a központi udvarra lehetett látni.