Szubminószi kor

A szakértők egybehangzó véleménye szerint a szubminószi kor  alig száz évet tart Kréta szigetén, mely, i.e. 1100 és 1000 közé tehető. I.e. 1100 körül a nagy méretű dór támadás kezdődött Kréta szigete ellen. 

A dór hódítók egyre inkább elnyomják az amúgy is halódó minósziakat, mintegy megadva a kegyelemdöfést a krétai kultúrának.

Kréta eredeti népelemei, az eteokrétaiak, a sziget nehezen megközelíthető hegyvidékeire húzódnak vissza. De visszavonultságukban is megóvják a régi hagyományokat.

Az eredeti krétaika szokásaikban, bár nyelvükben még őrizik a régi hagyományokat, szegényen és rettegésben élnek.

A szubminószi korból fennmaradt némi agyagedény egyre szegényedő motívumkincse tanúskodik a hanyatlásukról, mígnem teljesen eltűnnek az utolsó, a minószi Kréta kései utódai is.

Az antik történetírók az i.e. IV és II. században még megemlékeznek róluk.

Sajnos, Kréta civilizációja, a kultúrája és vallása épp úgy mint a művészete elpusztult, de a mükénéi kultúrán át eljutott a görög kultúrába és sok szempontból a hellén kultúra örökös forrása és ihletője maradt.