Misztra

Hová lett a változatos növényzet?

A Spártából Misztra felé vezető néhány kilométernyi út mentén zöldellő változatos növényzet, a narancsligetek, a platánok, ciprusok, olajfák és szederfák látványa gyógyírként hatott a közeli város keltette vérengző harcokba tévedt gondolataimra. Folytatás »

A frank várkastély

És fenn, a hegyvonulatból kiváló csúcson ott állt a bevehetetlen, bástyákkal és tornyokkal körülvett frank várkastély – a frank domináció nyoma Görögországban. A hegy oldalán pedig a bizánci korban épült Misztra városa bontakozott ki a dús növényzet közül. Folytatás »

A bizánci szellemi virágkora

1348-ban Misztra a katonai helyhatóság székhelyeként, önálló tartományi fővárosi rangot nyert, ahol szokássá vált, hogy a császár  egyik fiát vagy öccsét nevezzék ki deszpotává.
Az első bizánci deszpota Manuel Cantacuzino, VI. János császár fia volt.

Folytatás »

A halott bizánci város

Misztra ragyogása és nagysága odaveszett, de miután a művészek és filozófusok elmenekültek, a mesteremberek, különösen a selyemfonók helyben maradtak és  mikor 1687-ben megjelent Morosini a velencei zsoldosaival, még a 42.000 lakosú, biztos gazdasági alapokon álló Misztra városára talált, ahol a selyemfonás volt a legjelentősebb foglalkozás. Folytatás »

Olümpia és Misztra ellentéte

Mikor az autóbusz megállt Misztra határán és sorra kiszálltunk, ismét az Olimpiában érzett emóció kerített hatalmába. És mégis… valami más is vegyült lelkesedésembe.
Ha Olümpia viszonylag sík területen elnyúló hatalmas rommezőjén a kijelölt határok ellenére is szabadnak éreztem magam, itt a hegyoldalba simuló Misztra komor romjai alatt, bár a bejárat közelében egy antik márványszarkofágból átalakított kút és egy modern taverna fogadott, bezártnak éreztem magam.

Folytatás »

A váratlan útitárs

– Elnézést, hogy megszólítlak! Márta vagyok és útitársat keresek… Az apámmal utazom. De ez az út túl meredek, ide nem vihetem fel, mert mozgássérült. Ahhoz viszont ragaszkodik, hogy keressek útitársat és legalább én lássak mindent. Egyedül viszont nem vághatok neki, veled tarthatok? Mármint ha felmész a frank várba… Folytatás »

A mozgássérült turista

Mikor visszaértünk a buszhoz, az alsó szint hátsó ajtaján egy tolókocsiban ülő, mozgássérült, szikár öregurat segített ki valamelyik idegenvezető, néhány idősebb turista társaságában. Folytatás »

Ciprusillat

A fák kellemes árnyékot vetettek az ösvényre. De Misztrában az árnyék is más volt, mint otthon. A ritkás lombú fák zizegtek az enyhe szélben, mozgó aranyfoltokat szórva elénk, mintha sekély vízben lépkednénk. Egy kőpárkánynál végül megálltunk, hogy kifújjuk magunkat. Folytatás »

Misztra bizánci templomai

– Ez a Perivleptosz-kolostortemplom. Szép bizánci freskók díszítik.

– Jól haladunk? Úgy látom, minden más pont a másik irányban van.

– Igen, de itt közelebb a bizánci Pantanassza zárda temploma. Az Misztra büszkesége. Az egyik legszebb vonalú bizánci templomnak tartják. Ha addig eljutunk, ott gyönyörű kilátás nyílik a tájra. Folytatás »

Bizánci művészet a Peloponniszoszon

– …de nem fáraszt ez a kaptató? Ha akarod, pihenhetünk.

– Csak menjünk!

– Hát, ha még bírod szusszal, Misztra bizánci felsővárosában érdemes lenne bejárnunk a despota palotája udvarát. A díszudvar bizonyára csupa fű és a bizánci palota két szárnya romokban áll, de arányaiból elképzelhetjük, milyen lehetett egy főúri palota. Folytatás »