A görög mitológia legsötétebb lapjai

Az agresszió mindig elborzasztott, úgyhogy nem is próbáltam felidézni magamban a mitológiából ismert sok kegyetlenséget, most mégis feljegyzek néhány részletet, mely sejtteti a borzalom és rettenet képét:

Atreusz feldarabolta fivére gyermekeit és miután üstben megfőzte, lakomán kínálta fel  apjuknak, Thüesztésznek. Ez utóbbi pedig a saját lányával, aki Atreusz felesége volt, gyermeket nemzett, aki később megölte Atreuszt, holott az a saját fiának tekintette…

De számomra mindez nem csak komplikált, hanem annyira elrettentő, hogy alig tudtam egykor végigolvasni Aiszkhülosz, Szophoklész és Euripidész ezen mítoszokból merített műveit s azóta sem olvastam újra a görög tragédiákat.

Filmen mégis szívesen végignéztem a mitológiai ihletésű meséket – de akkor a kiváló művésznő, Irene Papas rendkívüli alakításait élveztem!
Homérosz viszont, aki mindig megtalálta a módját, hogy a legvéresebb csatajelenetek közé beiktasson egy-egy idillikus jelenetet, aki képes egyetlen sorban szólni Philoktétész reális testi kínja és a Kalüpszó szigetén veszteglő Odüsszeusz honvágy okozta lelki  gyötrelméről, mintegy kifejezve a kétféle kin egyforma intenzitását, könnyebben megérteti velem a sok rettenetet.

A nagy költő eposzában olvashatunk Atreusz két fiáról, Agamemnón és Meneláosz. a trójai háború legendás főszereplőiről.