A lineáris B-írású tábla

Mükénében ugyancsak az „olajkereskedő háza” volt az, ahol olyan táblácskákra bukkantak, melyekre gazdasági számadásokat véstek. Ezek lineáris B-írású tábla néven ismeretesek.

Egyes itt talált lineáris B-írású tábla az olaj illatosítására való különféle fűszerek listáját tartalmazza, mely felveti a hipotézist, hogy itt illóolajokat készítettek.
De Mükéné ásatási területén feltárt lakóházakban olyan lineáris B-írású tábla 
is van, melyeken lábzsámolyhoz és más bútordarabokhoz való elefántcsont-berakások jegyzéke áll. Más lineáris B-írású tábla  építészeti  elemek, pl. emeletes házakra utaló lépcsősorok lajstromát tartalmazza.

Mindez a lineáris B-írású tábla s a többi ókori lakóházban feltárt kincsek is, az egykori jómódú kereskedők és földbirtokosok, gazdag és előkelő város létét igazolják az i.e. XIV-XIII sz. Mükénéjében.

Sajnos, az épületeket már i.e. XIII. században, még a dór hódítás előtt tűzvész pusztította el, mely akár dinasztikus harcok következménye is lehetett.

A kutatók már kimutatták, hogy a mükénéi államok belső viszályokban való legyengülése nagyban elősegítette a dórok sikerét.