A tholosz

A mükénéi fellegvártól alig 500 méternyire áll a környék másik nevezetessége, a méhkas formájú tholosz. Ez Agamamnón sirja – vagy, ahogy hivatalosan nevezik, Atreusz kincsesháza. (Atreusz Pelopsz És Hippodameia fia, mükénéi király, Agamemnón és Menelaosz apja.)

Ha az Akropolis egésze nyomasztónak tűnt, a tholosz egyszerű, méhkas formájú épitménye meglepően kellemes hatással volt rám.

Már a tholosz bejárata is hangulatosabb a mükénéi Oroszlánkapu komorságánál, holott a forma hasonló. A tholosz kapu keresztgerendája felett itt is létezik a háromszög forma, a kettőnek szinte a szögnyilása is azonos, de itt, a tholosz esetében, mások az arányok.

Mikor felmentem a nagy hozzáértéssel feltárt dromoszon, melynek oldalsó falai követik a domb emelkedését, és elértem a monumentális kapuzatig, a tholosz tökéletes méhkas formája annyira elbűvölt, hogy nem méricskéltem, valóban 10 m magas-e vagy kevesebb, miként a különböző ismertetőkben közlik.

A tholosz, ami előttem állt, az ókoriak kiváló mértani ismereteiről vallott. A szépen faragott, sima kövek pontos illesztése és a tholosz épitményének méhkas alakú formája az ember és a természet közti harmóniát sugallta.

Hiába, az egyszerű mindig a legnagyszuerűbb! A méhkas forma maga a tökély.