Trója / Agamemnón és Meneláosz

Meneláosz felesége a szép Heléna, akit elcsábít Parisz, a trójai királyfi és magával viszi hazájába, Trójába.

A vendégjog ilyen súlyos megsértése miatt az egész görög világ bosszút esküszik és a legjelesebb hadvezér, Agamemnón, Mükéné királya vezetésével a görög flotta Trója ellen indul.

Trója ostroma 10 évig tartott. Odüsszeusz pedig további 10 évet bolyongott, mely a tulajdonképpeni eposz cselekménye – de erről másképp és máshol!
A város elpusztítása után a sereg hazaindult, ám mikor Agamemnón hazaért, a felesége, Klütaimnesztra, a kedvese segítségével meggyilkolta. Aztán a saját fia, Oresztész állt bosszút a férjgyilkoson, aki, kettesben a nővérével, megölte az anyját.

De bármennyire szeretném elhitetni magammal, hogy mindez a förtelem csupán legenda, csak kell léteznie valamely igazságmagnak a sok kegyetlenségben. Ha arról nincs is bizonyíték, hogy Atreusz és Agamemnón élő személyek voltak, a Mükénai hatalmáról és gazdagságáról szóló legendák csak beigazolódtak a ma is látható Mükénai romok és az ásatások során előkerült felbecsülhetetlen értékű kincsek, a rengeteg arany, ékszer és drágaság alapján.

És minderre épp Homérosz eposza nyomán bukkant rá Schliemann, aki tántoríthatatlanul hitte, hogy Pauszaniász leírása szerint, Mükénaiban fog rátalálni Agamemnón s a vele együtt lemészárolt többi homéroszi hős sírjára.