A Palamidi domb és a vár

Alig bánkódtam, hogy Naupliában nem jutott időm felsétálni a várfalak közt kanyargó úton az Akronafplia-dombon épült Xenia Hotelba, vagy hogy megpihenjek az öböl homokos strandján. De még a hely leglátványosabb érdekességei bejárását is a bizonytalan jövőre halasztottam. Lehet, hogy valamikor még lesz alkalmam visszatérni és felkutatni a lenyűgöző hatást keltő várat melyet, a Burdzihoz hasonlóan, nem felejthet el senki aki látta.
A Palamidi-domb sziklaormán épült várat, a máig jó állapotban fennmaradt két önálló erődjével, már az argoszi síkságról észleltem. Gondolatban akkor Misztra frank várához hasonlítottam. De így, közelről, egészen más volt ez a vár.

Leírásokból tudtam, hogy a 215 m magas szikla tetején épült bizánci várat a frankok kiegészítették, de a vár mai képét a törökök adták meg. A Palamidi-domb acsonyabb szintjén, 85 m magasan állt a fellegvár, amit titkos átjáró kötött össze. Innen 999 sziklába vágott lápcső vezetett a tetőre. Más forrás 857-ről szól, de személyesen nem hiszem, hogy valaha leellenőrizhetem!

Viszont azt pontosan tudom, hogy Palamidi-dombon épült erődítményrendszer jobbára a XVIII. sz. elején, a második velencei uralom idején teljesedett ki.