Nauplia, az új Görögország első fővárosa

A szabadságharc kirobbanásakor Naupliából meglehetősen hamar kiűzték a törököket.
1822 november végén Sztaikosz Sztaikopoulosz egy 350 fős csapattal bevette a vártornyot, majd másnap a törökök kénytelenek voltak a város többi részét is átengedni a Theodorosz Kolokotronisz által vezetett csapatoknak. 


1823 január 8-án Nauplia az új görög állam fővárosa lett. 1828-ban Jannisz  Kapodisztriászt nevezték ki Görögország első kormányzójává. Mígnem 1831 szeptember 27-én, a Kapodisztriasz fivérek gyilkos golyója halálos sebet ejtett a korfui származású cári diplomatából lett államfőn.

1833-ban a király a bajor tisztekből álló testőrségével érkezett Naupliába és 1834-től Athén vette át a főváros szerepét.

E viharos időszak után Nauplia ma egy nyugodt, egyedi hangulatú, biztonságos város, ahol békésen megfér a frank vár, a velencei Burdzi és számtalan csodaszép, neoklasszikus épület.