A Déli Oszlopcsarnok

A Buleutériontól délre haladva a Déli Oszlopcsarnok romjaihoz értem. Az Alfioszra nyíló portikusz i.e. IV században épült. Külső oszlopsora dór jellegű, a belső korinthoszi volt. Egykor bizonyára előtte lehetett az agóra, ahol a kor szellemének megfelelően beszélgetésre jöttek össze az emberek.

Pillanatra elképzeltem a görög világ minden szögletéből idesereglett polgárokat, akik nem csak a sport kedvéért jöttek Olümpiába. A szellemi szépségekre fogékony polgárok már az i.e. V. századtól a legkiválóbb filozófusok, szónokok előadásait élvezhették itt. Az élisziek és a vendégeik, a görög városállamok hivatalos küldöttei, itt hallhatták neves kortársukat, Hérodótoszt, amint híres történelmi munkájából, a perzsa háborúkról írt művéből olvasott fel. Ugyancsak itt szerzett érdemeket a kor kiváló szónoka, Gorgiász is.

És itt volt egykor a szentély hivatalos bejárata. A versenyzők kocsisora, útban a stadion felé, ezen déli oszlopcsarnok mellett haladt el, mielőtt elhagyta volna a szent ligetet.