A harcos Zeusz

A pronaoszból nyíló cellában volt a kultuszszobor. A trónuson ülő Héra mellett, Zeusz szobra szintén ott állt. Ez harcos képében, szakállal, sisakkal ábrázolta a nagy istent.

Az ásatások során csupán az archaikus, nagy méretű Héra-fej került elő – ott látható a Múzeumban.

A faoszlopokat az idő során, tán a korhadás miatt, kőoszlopokra cserélték. A munka századokon át elhúzódott és az új oszlopokat mindig a kor arányszabályai szerint faragták.

A korai zömök, erősen sudarasodó törzsű oszlopok egyre karcsúsodtak, a pillérek vonala finomabbá vált. Az utolsók már nyúlánk, jellemzően szárazan formált oszlopok.

Ennek a folyamatos munkának köszönhetően, egyetlen emléken megfigyelhető a dór oszlop fejlődésének egész története.

Pauszaniász feljegyzi, hogy i.sz. 160 körül még létezett egy faoszlop a templom opiszthodomoszában, melyet valószínűleg kegyeletből őriztek meg.

A nagynevű római utazó leltárszerű igényességgel beszámol a fogadalmi ajándékokról is. Többek között itt volt látható az a diszkosz, melyre az Ipithosz, éliszi király által első ízben meghirdetett olümpiai szent fegyverszünet szövegét vésték.

És itt állt Kolotesz, Pheidiasz tanítványának a remekműve, az arany-elefántcsont asztalka, amire a győztes versenyzőnek járó koszorút helyezték, és amit aztán a Zerusz-templom bejárata mellé vittek, Hippodameia állítólagos ékszerei, valamint Küpszelosz korinthoszi türannosz adománya, a számtalan mitológiai jelenettel díszített láda.