A Propülaia és a Palaisztra

A keleti és déli  oszlopcsarnok találkozásánál a hellenisztikus korban, az i.e. a II. században építették fel a propülaiát, mely összekötötte a gümnasziont a palaisztrával.

Mára csak az alapja és néhány oszlopfej maradt fenn belőle, de ennyi is elég volt, hogy érzékeltesse az egykori építmény monumentalitását.

Közelébe érve különös érzés, valamiféle titkos remegés kerített hatalmába, mintha minden szemcséje egykori itt elhaladt szellemek üzenetét akarná átadni.

 Sajátos vonzalom volt ez, melynek még nem értettem a jelzőrendszerét, de reméltem, hogy mire bejárom Altiszt, fogékonyabbá válok a ma már csak romok révén érzékelhető letűnt kor üzenetei iránt.

Délre haladva, kőből és részben üledékes anyagból emelt építményhez értem. A Palaisztra, az edzés helye! Felállítását i.e.III. századra teszik az archeológusok.

Fő bejárata az észak-keleti sarkában volt. Külső kőfalai szabad égre néző belső udvart zártak magukba, az edzések tulajdonképpeni helyét, ahol a versenyek előtt tíz hónapon át gyakorlatoztak az atléták – ugrók, bokszolók, birkózók.

A szabályos négyzet alapú, minden oldalán 66 m hosszú épület belső udvarát fedett, dór stílű oszlopcsarnok szegélyezte, ahol az atléták eső vagy forróság idején is folytathatták az edzéseiket. Innen nyíltak a ión oszlopos öltözők, az olajozó- és fürdőhelyiségek valamint a különféle olajok tárolására szolgáló helyiségek.

A kor szokása szerint ugyanis az atléták teljesen meztelenül versenyeztek. Edzés vagy verseny előtt olajjal kenték be magukat, mely összekeveredett a talaj homokjával. Ezt az olajjal keveredett homokot az atléták külön helyiségben vakarták le magukról s csak utána fürödhettek. Észak-keleten egy 1,40 m mély medence látható, a hidegfürdők helye.

Északi részén fennmaradt egy lapos cserepekkel fedett 24,20×5,44 méteres épület, melynek még nem tudható mi volt a rendeltetése.

A múlt század ötvenes éveiben a Német Archeológiai Intézet a Palaisztra alapos restaurálásába kezdett, de az oszlopcsarnokot lehetetlen teljes egészében visszaállítani.

Ami viszont megmaradt, romjaiban is lélegzetelállítón fenséges hatást kelt. Ösztönösen lelassítottam, mintha lépteim koppanásával tiszteletlenséget követnék el az egykoriak emlékével szemben.