A Zeusz-templom metopéi

A két oromcsoport alatt sorakozik a cellát díszítő 6-6 metopé, mely Héraklész, az olimpiai játékok megalapítója nevezetes munkáit idézi.   

Ha a rommezőn magam elé képzelt mítoszjeleneteknek alig volt tárgyi alapjuk, itt számtalan márványdarab, jókora részletek és apró, de jelentős töredékek keltik életre a görögök közös héroszának, Héraklésznek a feladatait, a 12 Heraklidát.

Megrendítő, ugyanakkor felemelő érzés így együtt látni mindent! Mintha a romok közt elém képzelt, kövekkel labdázó óriásgyerekek helyett itt türelmes, mozaikjátékkal szívesen babráló restaurátor-nimfák tettében gyönyörködhetnék.

A küzdelem közben vagy közvetlenül a feladat megvalósítása után ábrázoló domborművek beszédesen tükrözik a hős lelkiállapotát, az erőfeszítést és összpontosítást kifejező vonásoktól, a munka elvégzése utáni fáradtság minden jeléig.

Ahogy egyik megjelenítéstől a másikig haladtam, sorra felidéztem magamban a 12 Heraklidát, úgy ahogy az ókortól napjainkig számtalan irodalmi remekműből és képzőművészeti alkotásból már ismergettem.

Bár a sorrend nem azonos Apollodórosz Mitológia c. munkája „számozásával” én igyekszem olyan sorrendben feljegyezni, ahogy ott, hála a görög restaurátorok tökéletes munkájának, az Olümpiai Archeológiai Múzeumban láttam.