A Zeusz-templom oromzatai

Az Olümpiai Archeológiai Múzeum XI. terme kétségtelen, hogy a görög művészet leggazdagabb kincseit őrzi. Itt áll a Zeusz-templom két mitikus jelenetekkel díszített oromzata és a 12 metopé, mely a 12 Heraklida egy-egy jelenetét idézi.

Mindig szívesen emlékszem arra a csakis nagy szavakkal kifejezhető érzésre, melyet e részben rekonstruált domborművek keltettek bennem. Épp ezért, nem is a hangulatot, hanem azt jegyzem le, ami azt kiváltotta.
Az egész terem az egykori szentély fenséges voltát sugallja. Az dór templom eredeti rendjéhez pontosan igazodó arányok, a domborművek jeleneteiben rejlő feszültség és lazítás tökéletes egyensúlya olyan harmóniát kelt, mely a zaklatott lelket is összhangba hozza a természettel.

Nem is tudtam, mit csodáljak inkább? Az i.e. V. sz. ismeretlen, tán peloponniszoszi mestereinek a szakértelmét akik az olümpiai szentély alapításához fűződő mítoszokat kőbe vésték, a hófehér pároszi márvány szépségét, vagy az archeológusok kitartását és a restaurátorok teljességre való törekvését, ahogy a bizonyára földrengés során darabokra hullt és szerte szét szóródott vagy épp a folyó hordalékából kimentett töredékeket napfényre hozták és összeillesztették.

Úgy éreztem, hogy legalább azzal kell adóznom alkotókészségük előtt, hogy magamban összefüggő mesébe foglalom a részleteiben már a rommező különböző szögletein is elém-elém tűnő, a szentély keletkezéséhez fűződő mítoszokat: