Az opiszthodomosz metopéi

Az első metopé azon pillanatot jeleníti meg, mikor Héraklész lenyilazza a nemeai oroszlánt. A dombormű a hőst a küzdelem utáni kimerült állapotban mutatja be.

Szép, életerős, fiatal testet ábrázol. Az arc is nyugodt, kiegyensúlyozott. Jobb lábát az oroszlánon pihenteti és fejét a tenyerébe hajtja. Mellette Athéné, a védelmezője áll. Eredeti csak az Athéné-fej meg az oroszlán első felének a részlete, a többi kiegészítés.

Az eredeti metopé a párizsi Louvre Múzeumban van, más részlettel együtt, melyet az ásatások után, 1829-ben vittek el a franciák.

A második metopé Héraklészt a lernai hüdrával ábrázolja – ebből is csak részletek maradtak fenn.

A harmadikon Héraklész elhozza Athénének a sztümphaloszi madarakat. Az istennő fiatal pásztor alakjában, kényelmesen ül egy sziklán és a jobb kezét pártfogoltja elé nyújtja, hogy átvegye az áldozatot. A remek Heraklész-törzs csak utánzat. Ennek az eredetije is a párizsi Louvre-ban van.

A negyedik metopén Heraklész megszelídíti a knosszoszi bikát. Csupán a bika feje és a hős kezének néhány darabja maradt fenn. A többi utánzat, mert ennek eredetije is a Louvre-ba került.

Az ötödik metopé a kerüneiai szarvassal ábrázolja a hőst.

A hatodik metopén Heraklész megragadja Hippolüté, az amazonok királynőjének az övét (amit hosszú kalandok után majd átad Eurüsztheusznak).

Az első csoport ezen két utolsó metopéjából csak nagyon kevés részlet maradt meg.

Ezekkel szemben állnak a pronoasz metopéi.