Heraklész imázsa

Miként a templom leírásakor már említettem,  a cellát díszítő metopék két hatos csoportban, a templom pronaosza és opiszthodomosza felett sorakoztak.

A nagy gonddal restaurált metopék előtt az ismeretlen alkotókra gondoltam, akik egykor épp úgy formálták meg Héraklész alakját, amilyennek elképzeltem. Vakmerő, intelligens, testi-lelki szépségekkel egyaránt bíró hősként, aki ha téved is, vétkét képes jóvátenni.

S hogy a kortárs rajz- vagy kommerszfilmek Herculese más? Mert más az ihlető forrása is. 

Én már gyermekkoromtól az ókori szobrok és vázarajzok, majd a későbbi századok által újraélesztett, az ókori görög kultúrát népszerűsítő romantikus ihletésű illusztrációk alapján alkottam meg Heraklész imázsát, míg ma , főként a sikert célzó alkotók, illusztrátorok vagy filmesek, jobbára a már bevált receptek szerint összeállt szupermen-alak változatait, a folyton mindenféle terror cselekedetnek, közúti balesetnek s napjaink más, ezerfajta veszélyének kitett csupa-izom túlélőjét, a korunk köztudatában gyökerező, jobbára agresszív SF-hős alakját formálják meg előszeretettel.

Vagyis, a folyton akcióra-kész, brutális erejű verekedőt, és nem a szellemi üzenettel bíró sportvetélkedő nemes győztesét.

A metopékon viszont az általam ismert Heraklészt mutatják be az ókori mesterek.