Herodes Atticus exedrája

A Metróontól nyugatra, az Altiszt határoló támfal előtt áll Altisz egyik legszebb emléke, a részben már helyreállított Herodes Atticus exedrája.

Herodes Atticus, filozófus és Marathon egyik szónoka, dúsgazdag római polgár volt, aki saját költségén építtette meg a szentély vízvezetékét, i.sz. 141-157 között. A versenyzők s nem kevésbé a rengeteg zarándok számára különösen a versenynapokon oly értékes vizet kelet felől, ahol még ma is létezik egy forrás, három km hosszú akvadukton jutatták el eddig.

Itt egy félkör alakú felső medencében gyűjtötték össze, ahonnan 9 oroszlánfejes vízköpőn keresztül osztották szét az alsó, hosszú és keskeny medencébe.

Ennek mindkét szélét oszlopokkal díszített rotonda, a lekerekitett túlfolyó képezte. A kettő közül a keletit részben restaurálták.

A felső medence körül félkör alakban emelt oszlopok között 15 boltíves, illetve szögletes fülkében állt Heródes Atticus és családja, valamint a római császárok szobra.

A párkány közepét egy bikaszobor képezte, mely szintén a múzeumban látható.

Innen csatornákon jutott el a víz a már említett Stadion melletti medencébe és mindenüvé ahol még szükséges volt.