Homo ludens

A Stadionnál vidám kacagás, mókás kiabálás, gyerekes zsivaj fogadott. A mai sportpályákhoz hasonló hely és környéke előcsalta a látogatók játékos kedvét. Kétoldalt, az enyhén emelkedő domb napégette füvén nézők serege figyelte a rögtönzött versenyek kimenetelét. Azonnal megértettem, hogy nemrégiben innen eredt a morajlás, mely a rommező csendjében szinte képzelgésként hatott.
Derűs látványt nyújtott a rövidnadrágos, pocakos öregurak – amilyeneknek nincs alakjuk a görög mitológiában – és a jócskán nekivetkőzött, csupa-domborulat, idősödő asszonyok – ők tán valamilyen illetlen Gaiára emlékeztettek – akik napjaink olimpiai versenyeiből ihletődve, a startvonalnál féltérdre gyömöszölődtek, majd, valamelyik domináns személy tapsintására, lihegve, nevetve nekiiramodtak a pályán.

Persze, legtöbbjük alig tett néhány lépést, de ennyi is elég volt, hogy hőstettét fénykép őrizze. Ha nem sikerült a beállítás megismételték, össze-vissza futkároztak, kiáltoztak, a körülöttük ugrándozó gyerekek nagy elégtételére, akik hamarosan maguk is bemutattak, miként kell azt csinálni!

Nem volt ki megmondja nekik, hogy az ókorban függőleges helyzetből rugaszkodtak neki az atléták. S hogy a kettő közül melyik a kényelmesebb vagy az előnyösebb, nem az én tisztem eldönteni. De ahogy öregek és fiatalok egyaránt élvezték a versenyt, fényes bizonyítéka volt a homo ludens spontán megnyilvánulásának.

Csodáltam e játékos lényeket, a felszabadultságukat – mögöttem ott volt az a páratlan szépségű és felbecsülhetetlen értékű rommező, melynek minden köve más mítoszról, más eseményről szól, és íme, előttem ott a turisták gondtalan sokasága, akik mit sem törődve a rommezővel – játszottak.

De igazuk volt. Aki nem ismeri történetüket, a szabadtéri múzeum kövei semmit sem mondhatnak. A Stadionon viszont minden gátlásukat levetve, felszabadultam élvezhették a szabadságukat – elvégre, nyaralni jöttek! Fizettek azért, hogy Olümpiában futkározhassanak!

Vagy  ki tudja? Talán otthon is ugyanígy szórakoznak, ha idejük megengedi, és ide csak magukkal hozták megszokott csigaházukat.