Miltiadész sisakja

Az V. terem az archaikus (i.e. 480-445) és a klasszikus (i.e. IV. sz.) kor emlékeit őrzi. Balra egy kiválóan megőrződött égetett agyagból készült szobor, melynek legendájáról már hallottam: Zeusz Ganümédészt készül elrabolni… vagy felvilágosítani – ki hogyan látja!

Ganümédész, a trójai királyfi, Thrósz vagy Laomedón fia, az istenek pohárnoka volt. Számtalan legenda maradt fenn arról, hogy az elbűvölő kamasz miként nyerte el Zeusz érdeklődését.

Itt a kezében tartott kakas árulkodik erről, mely a görögöknél a szerelmesek szimbóluma. Az i.e. 470-ből származó munka valószínűleg az Altisz valamelyik épületének a központi oromzatáról származik.

De nem kevésbé érdekes az ugyancsak égetett agyagból készült Athéna szobor, melyen még fellelhetők a festék nyomai.  

És ugyancsak ebben a teremben találtam rá arra az ivócsészére, aminek alapján azonosíthatták, hol volt Pheidiasz műhelye – a talpán írás hirdeti: „Pheidiaszé vagyok”

És a másik „ismerős” tárgy, amit számos történelemkönyv illusztrációja alapján őrzött meg az emlékezetem: Miltiadész sisakja.

Miltiadész, a híres athéni államférfi, az athéniek győztes hadvezére a marathóni csatában, i.e. 490-ben, legyőzte Perszeuszt, Zeusz és Danaé fiát, a kalandos életű hőst.

Győzelme emlékére, Miltiadész  felajánlotta a sisakját: „Miltiadész ajánlja Zeusznak”. Az érdekesség az, hogy mellette ott áll a tárlóban egy perzsa sisak is, az athéniek zsákmánya az i.e. V. század eleji perzsa csatából, melyet szintén Zeusznak ajánlottak fel: „Zeusznak, az athéniek elfogták a médeket.” 

És ugyancsak itt, két másik bronzsisak látható, egyik korinthoszi, a másik  etruszk, amiket Hüerón, Szürakusza és a szürakusziak türannosza ajánlott fel a Türrhéniek (etruszkok) feletti, a Dél-Itália-i Cumes-ben aratott győzelme után, i.e. 474-ben.

Es mind a kettő bal oldalán ugyan ez a felírás áll.

Érdekes, hogy a British Museum szintén őriz egy etruszk sisakot, melyen szintén ez a felírás olvasható.

S miként az ókori görögök is mindig tudtak egyensúlyt teremteni a feszültség és lazítás között, a sok sisak és harci eszköz után korunk tudósai, a Görög Archeológiai Szolgálat művészettörténészei is páratlan műremeket iktattak az érdeklődők útjába!